Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Bilanţul Contabil

 

Genereaza situatiile financiare, cu toate formularele, inclusiv notele explicative si raportul administratorului.  Soldurile sunt preluate din balanta de verificare sintetica realizandu-se o verificare a corelatiilor dupa reglemetarile in vigoare. 
 Macheta permite listarea situatiilor financiare in acelasi format ca cel PDF de pe site-ul ANAF, precum si semnarea electronica. 
Bilantul poate fi generat pentru 30 Iunie sau 31 Decembrie alegand anul pentru care se doreste raportatea din lista Ani disponibili.
Apasand butonul Bilant se va deschide o fereastra cu cele 3 formulare (Formular 10, Formular 20, Formular 30, Formular 40) de unde exista posibilitatea generarii fisierului XML, listarii formularelor, salvarii bilantului.
Butonul Genereaza xML va deschide fereastra "Date necesare pentru listare/salvare bilant". Confirmand corectitudinea datelor completate programul va cere calea unde se va face salvarea fisierului xml. Daca fisierul xml este corect vor aparea 2  intrebari " Doriti sa generati fisierul pdf?" si respectiv "Veti semna digital fisierul pdf?". Prin apasarea obtiunii DA se va putea semna electronic declaratia.

 

 

bilantbilant generare xml