Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Fise analitice lunare/anuale

   Permit obtinerea rapoartelor (fisa cont, solduri etc.) in lei si in devize straine pentru operatiile financiar-contabile care se fac in aceste devize, cu posibilitatea generarii fiselor de cont analitice cu varianta lunara, respectiv anuala.

   Lunare:
 

  • Perioada de analizat: vezi obiectul liste/alege perioada de listare.
  • Alegere cont: Fisa poate fi generata pentru toate conturile sintetice cu dezvoltare in analitic (optiunea Toate sinteticele) sau pentru un singur cont analitic (se apasa butonul Alege contul si se sintroduce in caseta simbolul contului analitic).
  • Grup document: permite filtrarea inregistrarilor care se afiseaza in fisa analitica pe un anumit grup de documente (Nota contabila definita in Nomenclator grupari NC)
  • Cu sold la sfarsitul zilei: lista este generata cu solduri la sfarsitul fiecarei zile in care sunt tranzactii pe contul respectiv;
  • Tip fise analitice: detaliata (afiseaza toate notele contabile inregistrate pe analiticul respectic), simplificata (afiseaza toate notele contabile grupate pe document pentru analiticul selectat), totaluri (afiseaza soldul contului analitic selectat la sfarsitul perioadei de referinta).
   Conturi extrabilantiere: Include in fisa analitica si conturile extrabilantiere.
   Vad nivele: Daca se utilizeaza conturi pe nivele (vezi Conta generala > Configurare > Parametri societate) bifarea acestei optiuna va afisa si nivelele aferente conturilor.
   Verifica furnizor/client: Cand se listeaza fisa unui furnizor si se bifeaza aceasta optiune se verifica daca exista si in contul de clienti, iar daca exista se va afisa intr-o fereastra nou deschisa.
   Caseta vizualizare la corespondent: contine optiunea Cont - daca se bifeaza in coloana Coresp (cont corespondent) se va afisa contul, Denumire - va adauga denumirea contului corespondent in coloana Coresp, Vad nivele - optiune activa doar daca se lucreaza cu conturi pe nivele.
   Converteste rulaje in valuta, va exprima suma rulajului in valuta in valuta aleasa din meniul de sub optiune. ATENTIE!!! Rulajul exprimat in valuta se va utiliza cursul definit in Conta generala > Nomenclatoare > Definire valuta.   Anuale
 

  • Permite afisarea si listarea unei fise de cont analitic anuala in functie de anul selectat din lista de ani disponibili pentru listare, avand aceleasi optiuni disponibile de la fisele analitice lunare.
  • Miscari introduse prin: se pot filtra inregistrarile introduse cu un anumit modul prin bifarea optiunii si selectarea din butonul se pot bifa diferitele module pe care se va face filtrarea.