Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Caiet facturi


Meniul Caiet facturi pastreaza evidenta carnetelor de facturi, avize si chitante, cu serie si numar aferente.In cazul in care la setari gestiune este bifat "Lucreaza cu facturiere" la Operare cu facturi acolo unde se introduce numarul facturii, la adaugarea unei noi facturi, va apare o lista cu facturierele neconsumate si se va sugera urmatorul numar de factura disponibil. Aceasta lista este populata cu caietele de facturi introduse aici. Macheta Facturiere – Chitantiere cuprinde:

- lista cu toate carnetele de documente cu regim special inregistrate;

- butonul Adauga pentru a insera seriile si intervalul numeric ale documentelor;

- butonul Modifica permite schimbarea sau completarea unor date deja inregistrate – se va selecta in prealabil linia ce urmeaza sa fie modificata;

- butonul Sterge pentru a elimina din lista o inregistrare – aceasta va fi mai intai selectata;

- camp de cautare a unui document – in partea de sus a machetei: se va tasta nr. de document ce prezinta interes pentru utilizator si cursorul se va pozitiona pe carnetul ce contine acel document;

- butonul Iesire permite inchiderea machetei.

Pentru a inregistra un carnet de documente cu regim special se apasa butonul Adauga si se vor completa:

- data la care au fost achizitionate documentele cu regim special;

- tipul documentului: se va selecta, dupa caz, factura, aviz sau chitanta;

- seria specifica fiecarui carnet;

- intervalul numeric pentru fiecare carnet – se va insera in casuta aferenta limita inferioara a intervalului si programul va afisa automat limita superioara;

- locatia si numele persoanei care utilizeaza carnetul respectiv;

Dupa efectuarea acestor pasi se apasa Salveaza si noul carnet este adaugat in lista. In partea de jos a machetei este afisata culoarea specifica pentru carnetele care au fost utilizate (epuizate), culoare cu care acestea se regasesc in lista.

Tot in aceasta macheta exista zona Facturi anulate care permite gestionarea facturilor anulate. Pentru a adauga un numar de factura anulata se scrie numarul acesteia in aceasta zona si se apasa butonul adauga. Butonul permite vizualizarea numerelor de facturi anulate, cautarea unui numar pentru a se verifica daca este anulat si filtarea numerelor anulate numai pe caietul de facturi curent.La modulul de contabilitate exista o lista, Conta generala > Liste > Diverse > Caiet facturi care face o comparatie intre intervalele de facturi introduse la gestiune si cele care au ajuns in contabilitate.