Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Configurare

Nivel operator:

   Pentru configurarea gestiunii se va introduce:

 • denumirea punctului de lucru
 • capitalul social
 • numarul de nir de la care va fi preluata numerotarea automata
 • comisia si numele gestionarului care semneaza documentele pe gestiune
 • numarul bonului de la care se va prelua numerotarea automata
 • numele persoanei primitoare si al gestionarului
 • pentru societatile care lucreaza cu case de marcat se precizeaza calea catre interfata cu casa de marcat
 • Luna actualizare stoc este data la care s-a facut initializarea stocurilor (nu trebuie modificata atunci cand se schimba luna curenta in care se opereaza).
 • Luna curenta reprezinta luna activa pentru introducerea datelor.
 • Luna bariera pentru modificare este luna de care nu se poate trece pentru introducere de noi documente sau a opera modificari.

   Prin apasarea butonului

GESTIUNI

se introduce numele fiecarei gestiuni care se doreste a fi creata si se specifica tipul acesteia (en gross sau en detail) si se bifeaza

Servicii

in cazul in care este necesar (gestiunea de servicii poate sa functioneze pe negativ, neavand niciodata intrari). Generarea

TIPURILOR DE MATERIALE

prezinta importanta pentru modul in care se va face contarea. Trebuie sa reprezinte cea mai mare grupare a materialelor din gestiune. Se apasa

Adauga

si se introduce denumirea tipului material, apoi

Salveaza

. Butonul

AGENTI

se activeaza in sectiunea Nivel superadmin( ca si optiunea de lucru cu DVI-uri, lucru in sistem FIFO, etc). Dupa activare se poate introduce numele agetilor, codul numeric personal, se selecteaza activ sau productiv si compartimentul de care apartine (acesta se creaza prin apasarea "..." ). Dupa introducerea agentului, acestuia i se poate genera propria gestiune daca se doreste. Tot aici se defineste modul de listare la facturi de clienti, avize, etc. si anume: coala alba - listare pentru facturi pe coala alba (pe orice tip de imprimanta), act personalizat - pentru facturi pretiparite la care se completeaza decat datele variabile (client, produse, etc.) pe imprimante matriceale, act nepersonalizat - similare cu act personalizat cu exceptia ca se listeaza inclusiv datele furnizorului pentru facturile de clienti (datele unitatii emitente).In partea dreapta a machetei de Configurare, la Nivelul operator, se poate opta pentru diverse functionalitati:

 • refac instant aceasta bifa este recomandata impreuna cu cea imediat urmatoare pentru a vizualiza stocul cu cantitate si pret la fiecare produs.
 • stoc la o data anume permite vizualizarea stocului la o data specificata
 • ordonare dupa ALTA sau DENUMIRE modul de ordonare implicita a produselor (dupa denumire sau dupa alta clasificare - cod produs).
 • tipareste alta clasificare se bifeaza in situatia in care se doreste tiparirea codului produselor
 • Afiseaza cod alternativ in nom. de marfa - are ca efect aparitia in nomenclatorul de produse (vezi Gestiune > Stocuri > Actualizare stocuri), care se utilizeaza si la selectarea produselor la introducerea documentelor primare in gestiune, coloana in care se afiseaza codul alternativ 1 din categoria coduri alternative (ATENTIE!!! - coloana nu este vizibila decat daca se maximizeaza nomenclatorul de produse, in marimea implicita fiind prea in dreapta pentru a mai incapea in macheta;
 • forteaza nir pentru o singura gestiune bifa blocheaza inregistrarea produselor in mai multe gestiuni.
 • discount se bifeaza de catre societatile care lucreaza cu discount; astfel campul pentru discount devine activ atat ca suma cat si ca procent.
 • Aplic procent discount la pret - implicit, programul calculeaza discount-ul pe produs (la facturi si la NIR-uri) prin aplicarea procentului la valoare randului (cantitate*pret), insa daca se bifeaza aceasta optiune modul de calcul al discountului va fi aplicarea procentului de discount la pretul unitar al produsului si inmultirea acestuia cu cantitatea. Din cele doua metode de calcul poate rezulta o diferenta de cativa bani;
 • iesiri implicit PV la facturare se preia automat ultimul pret cu care a fost vandut produsul selectat, iar daca se bifeaza si "pe fiecare client" este preluat ultimul pret de vanzare catre clientul respectiv (in cazul existentei cataloagelor de preturi pe clienti sa pe grupuri e clienti va fi preluat pretul aferent clinetului selectat).
 • insumeaza servicii pe factura permite adaugarea unui singur rand prin cumularea tuturor tipurilor de servicii.
 • Pret en-detail pt. gest endetail - adauga la cataloagele de preturi coloana in plus cu pretul endetail pe produs (cu adaos si TVA neexigibil);
 • Intrari implicit pret lista - seteaza ca la introducerea NIR-urilor pretul pe produs sa se ia din cataloguri de preturi de intrare (vezi Gestiune > Nomenclatoare > Definire liste preturi de intrare);
 • nu se lucreaza cu subterti se bifeaza de catre societatile care nu colaboreaza cu subterti. (Definim conceptul de subterti printr-un exemplu: METRO este un tert pentru firma (client) si are sediul la Bucuresti; METRO Craiova, METRO Timisoara,…sunt numiti de noi subterti)
 • nu apar date expeditie se bifeaza atunci cand nu este necesara completarea datelor despre delegat si expedierea marfii
 • notificari terti bifa creaza posibilitatea de a face adnotari pentru un tert prin apasarea butonului "notificare" ce apare la "definire terti gestiune" (Gestiune - Nomenclatoare)
 • modifica denumire produse pe factura bifarea acestei optiuni permite modificarea pe factura a denumirii produselor
 • calculeaza stoc la comenzi bifa permite vizualizarea in cadrul comenzii si a unei rubrici cu cantitatea existenta in stoc.
 • validari obligatorii la comenzile de lucru face ca la salvarea comenzii programul sa verifice daca sunt completate campurile model masina, data primei vanzari si tip comanda. Daca vreunul din aceste campuri nu este completat la salvarea comenzii va aparea un mesaj si nu se va permite salvarea pana la completarea tuturor campurilor mentionate;
 • nu inchid automat comenzi la facturare prin bifarea acestei optiuni dupa facturare comenzile raman inca deschise; in mod implicit acestea se inchid.
 • comenzi de marfa apar cantitatile comandate permite pastrarea in comanda si a altor unitati de masura decat cele cu care se opereaza in aplicatie.
 • Numarul de zecimale pentru rotunjire cu care se vor opera rotunjirile se selecteaza prin apasarea sagetii si se poate opta intre zero si patru zecimale.


Nivel admin:

   O a doua pagina de optiuni de unde se poate seta modul de functionare al programului, dupa cum urmeaza: • Nu se accepta TVA la avize la operarea avizelor cat si la listarea pe ecran si pe hartie nu vor mai aparea coloanele de TVA aferente produselor de pe aviz, iar valorile vor fi calculate la pretul fara TVA;
 • Data contare TVA la avize - se utilizeaza pentru contarea pe avize a TVA-ului neexigibil, implicit programul inregistrand in contabilitate (daca sunt completate conturile la Conta generala > Configurare) contul de marfa (pe debit) la 418 (credit) fara a se conta TVA. La data la care se doreste trecerea pe modul de contare al avizelor, se completeaza campul Data contare TVA la avize cu data de la care se va incepe contarea pe neexigibil a TVA-ului aferent avizelor, programul contand (dupa transfer in contabilitate) doar pe cele care au data mai mare decat data completata aici, cele din urma acestei date ramanand fara TVA neexigibil atat la retransferare cat si la Modifica > Salveaza;
 • TVA la avize de intrare contat ca neexigibil - specifica daca avizele introduse pe la Intrari > Operare cu NIR-uri vor inregistra inclusiv TVA-ul neexigibil aferent produselor din aviz;
 • Avertizeaza pret vanzare < pret cost va avertiza la intocmirea facturii precum si la transformarea comenzilor de lucru in facturi daca exista produse cu pret de vanzare mai mic decat pretul de achizitie. ATENTIE!!! Pretul de cost de comparatie este calculat functie de optiunile de mai jos;
 • Avertizeaza pret vanzare < pret minim - in cazul in care se lucreaza cu cataloage de preturi si sunt definite preturi minime pe produs (vezi definire cataloage de preturi) la intocmirea facturii utilizatorul va fi avertizat de produsele care au pretul de vanzare mai mic decat pretul minim definit;
 • Avertizeaza pret vanzare < pret oferta - in cazul in care se lucreaza cu cataloage de preturi si sunt definite preturi pe produs (vezi definire cataloage de preturi) la intocmirea facturii utilizatorul va fi avertizat de produsele care au pretul de vanzare mai mic decat pretul definit;
 • Lucreaza cu facturiere - permite lucrul cu caiete de facturi, avize si chitante si memorarea automata a celor utilizate si/sau anulate (vezi Gestiune > Caiet facturi);
 • Selecteaza nr. aviz din caiet de avize la miscari intre gestiuni - bonurile de transfer intre gestiuni se utilizeaza pentru transferul produselor dintr-o gestiune in alta. In cazul in care gestiunile sunt in locatii diferite, si se doreste listarea acestora ca avize si inregistrarea acestora in caietul de avize, bifarea acestei optiuni va utiliza la Miscari intre gestiuni numere atribuite din caiete de avize;
 • Nu schimb pret in catalog de la facturi - in modul de lucru cu cataloage daca pretul de vanzare din facturi este altul decat din catalog se va afisa intrebarea daca se preia in catalog noul pret din factura. Daca se raspunde cu Da in catalog va fi preluat la produsul respectiv pretul nou introdus, iar daca se apasa butonul Nu se va utiliza pretul introdus in factura, dar nu va fi modificat catalogul;
 • Valideaza cantitatea cu disponibilul pe comenzi si facturi - la intocmirea comenzilor de marfa (clienti), este posibila adaugarea de produse chiar daca acestea nu sunt pe stoc, insa cu bifarea acestei optiuni programul verifica ca stocul disponibil minus cantitatile din comenzi sa fie mai mare de 0, adica, intr-un fel sa se rezerve marfa de pe comanda pana la facturarea acesteia;
 • Incrementeaza numar la comenzi de marfa - bifarea optiunii face ca la adaugarea unei comenzi de marfa (clienti) sa se atribuie automat urmatorul numar de comanda de marfa fara posibilitatea de a mai modifica numarul acesteia (campul dezactivat);
 • Grupul de optiuni Pretul de comparatie cu pretul de vanzare din catalog seteaza cu ce pret se va compara pretul de vanzare din catalog, cand se fac avertizarile de la optiunile Avertizeaza pret de vanzare <, dupa cum urmeaza:
  • Maxim din toate intrarile - din toate intrarile produsului se ia cea mai mare valoare de intrare care se gaseste si se compara cu pretul de vanzare;
  • Pret mediu - comparatia se face cu pretul mediu calculat (valoare/cantitate, actualizat dupa fiecare intrare);
  • Pret maxim din disponibil - se verifica pretul maxim din preturile produsului din stoc (pentru FIFO si pret ales);
  • La facturi maxim din repartizat prin FIFO - la descarcarea gestiunii prin metoda FIFO, daca la descarcarea produsului se utilizeaza mai multe preturi pentru acelasi produs, comparatia cu pretul de vanzare se va face cu produsul cu pretul de cost cel mai mare;
 • Proprietati pe produse la vanzare - bifarea optiunii permite utililzatorului definirea unor proprietati ale produselor, definite de acesta in nomenclatorul care se deschide pe butonul si care pot fi atributite produselor la intocmirea facturilor, si care pot constitui ulterior criteriu de filtrare in Gestiune > Liste > Iesiri produse sau Adaos comercial; suplimentar, bifarea optiunii Avertizare va avertiza utilizatorul daca exista produse la documentul intocmit carora nu au fost selectate una din proprietatile definite;
 • Vad contari la documente - face ca pe machetele de afisare a documentelor inregistrate (la NIR, facturi, bonuri) sa apara butonul Vizualizare contari, unde se poate vedea daca si ce contare a fost transferata in conta generala;
 • Verifica exista conturi - face verificarea ca la documentul intocmit pe gestiunea si tipul material al produselor exista conturi in Conta generala > Configurare > Inregistrari contabile puse de utilizator. Daca nu exista se va deschide o macheta unde putem pune conturile pe care se vor transfera in contabilitate;
 • Data NIR diferita de FCT. - permite ca data NIR-ului sa fie diferita de data facturii dupa care se face NIR-ul, in cazul in care NIR-ul se face in alta zi decat emisia facturii de la furnizor si se doreste inregistrarea pe date diferite exact ca in documente. In mod implicit daca nu se bifeaza aceasta optiune data NIR-ului care se introduce de utilizar va fi considerata ca fiind si data facturii care se receptioneaza;
 • Nu opereaza in conta in timp real - nu va transfera automat, la salvarea unui document in gestiune, contarile in conta generala, pentru aceasta fiind necesar transfer manual cu ajutorul optiunii Transfer in contabilitate;
 • Materiale taxare inversa - permite definirea unuia sau mai multor tipuri materiale ca fiind produse la care se aplica taxarea inversa (material lemnos deseuri) la care se fac inregistrarile specifice taxarii inverse. Pentru aceasta se creaza tipurile materiale la care se va aplica taxarea inversa si se bifeaza in nomenclatorul de la aceasta optiune ca finn tip material cu taxare inversa;
 • Materiale conturi diferite - bifarea acestei optiuni permite setarea tipurilor materiale la care se poate seta contul individual pe fiecare produs in parte. Dupa bifarea optiunii se deschide fereastra de unde se stabileste tipul material pe care se vor stabili separat conturi de transfer in contabilitate;
 • Cataloage de manopera in valuta - permite definirea catalogului de manopera (pentru comenzile de lucru - ambele variante), inregistrarile facandu-se tot in lai functie de cursul valutar introdus;
 • Posibilitate pret valuta la factura - face ca la intocmirea facturii sa existe posibilitatea completarii facturii cu pret de vanzare in valuta;
 • Comanda pe 2 col - listeaza comanda de lucru clienti pe coloane separate manopera si piesele, insa este nevoie de copierea unor fisiere in C:BlueLogicTrendixGeneraleRepopersonal. Pentru primirea fisierelor contactati echipa BlueLogic.
 • Numar maxim linii comanda marfa - se poate stabili numarul maxim de linii (produse) care se vor pune in comanda de marfa care va avertiza utilizatorul ca se depasesc numarul de linii stabilit, iar Obligatoriu nr. maxim linii comenzi marfa nu permite utilizatorului depasirea acestui numar (de linii);
 • Numar maxim linii la facturi - permite stabilirea numarului maxim de linii permis in facturi cu avertizarea utilizatorului in privinta depasirii acestui nr maxim, iar optiunea Oblig. la transf din comenzi face ca la transformarea unei comenzi cu mai multe linii decat numarul maxim permis in factura aceasta sa se transforme in doua sau mai multe facturi astfel incat sa se respecte numarul maxim de linii;
 • Denumire cant. din comenzi - pe nomenclatorul de produse de la Actualizare stoc sau din documentele intocmite de la Adauga rand la fiecare produs se afiseaza in partea dreapta jos cantitate comenzi (cantitate in comenzi intocmite si inca netransformate in facturi sau bonuri de consum). Prin specificarea unei denumiri in campul acestei optiuni se va inlocui cuvantul comenzi cu cuvantul(ele) introduse de utilizator in acest camp;
 • Denumire cant. rezervata - similar cu optiunea anterioara pe nomenclatorul de produse se poate inlocui cuvantul rezervata cu cuvantul(ele) introduse de utilizator;
 • Numar zecimale la preturi - seteaza numarul de zecimale care se utilizeaza la preturi (0-4);
 • Valuta cel mai des folosita - permite selectarea valutei cel mai des folosita care va aparea implicit la machetele care necesita date in valuta;
 • Rescrie explicatii emiteri evidenta facturiera - adauga la inregistrarea in evidenta facturiera (emiteri) expicatia din campul explicatie al facturii;
 • Autonumerotare NIR - face ca numerotarea NIR-urilor sa se faca automat fara a avea posibilitatea modificarii numarului atribuit;
 • Listare NIR le pret de catalog pt en-gros permite ca la gestiunile en-gros, unde in mod normal NIR-ul se face la pret de achizitie, utilizatorul sa poata introduca si pretul de vanzare facand NIR-ul la fel ca la o gestiune en-detail;
 • Delegat editabil fara nomenclator - permite editarea delegatului la facturi si avize fara a mai apasa pe butonul ;
 • Schimb preturi din comanda - la comenzile de marfa, permite sa se schimbe preturile din catalog direct din fereastra care se deschide, bifand produsele la care se doreste schimbarea pretului, iar suplimentar bifand optiunea Cu intrebare schimbarea se poate face automat sau cu intrebare;
 • Implicit PV la transferuri - la miscarile intre doua gestiuni, una en-gros si una en-detail sa se puna implicit pretul de vanzare la calculul valorii de la gestiunea en-detail, suplimentar, bifand si optiunea Salvez PV cu intrebare face sa apara intrebare la salvarea bonului de transfer pentru salvarea pretului de vanzare in document;
 • Contez chitante facturare - permite ca chitanta completata la facturi pe date expeditie sa fie contata si transferata in conta generala, daca sunt setate modurile de achitari (vezi Conta Generala > Configurare > Setari pentru gestiune Moduri de achitare facturi
 • Implicit clientul valutar intern - in mod normal un client valutare este considerat si se conteaza ca un client extern, iar bifarea acestei optiuni face ca implicit orice client valutar sa se conteze ca un client intern;
 • Diferente NIR pe un produs - daca exista diferente la NIR-uri intre factura furnizorului si produsele receptionate, apasarea butonului Corectari finale face ca diferentele constatate sa mearga pe un anumit produs setat de utilizator pe butonul ;
 • Nu adauga/modifica retete productie - nu permite adaugarea sau modificarea retetelor de productie definite in modulul de productie;
 • Aplica la NIR-DVI dicount dupa chelt. - prin bifarea optiunii discount-ul se va calcula la pretul fara TVA + cheltuielile suplimentare repartizate (atat la NIR cat si la DVI), fata de modul implicit de lucru in care discount-ul se aplica la pretul fara TVA;
 • Listeaza certificat de garantie - la listarea facturilor (in modul de lucru FIFO) sau in comanda de lucru 2 dupa listarea formularului se va lista si un certificat de garantie. Textul care sa apara pe certificatul de garantie se poate introduce de utilizator pe butonul Certificat;
 • Detalii la masini in nomenclatorul de produse - optiunea se utilizeaza pentru reprezentantele auto (de marca cu service-uri proprii) care fac receptii pe autoturisme, optiunea dand posibilitatea ca la introducerea NIR-urilor, sa se stabileasca inca de la acel moment toate detaliile legate de masina (VIN, serie motor, cilindree, etc) detalii care se utilizeaza la comenzi de lucru;
 • Afiseaza descriere produs pe factura - adauga la facturi un camp cu denumirea care se introduce de utilizator in campul de mai jos, in tabela in care se adauga produsele. Ce se completeaza pe acest camp se va utiliza in lista Gestiune > Liste > Liste stocuri > Produse dupa descriere (loturi, ...) la facturare si care consulta la facturile intocmite ce s-a completat pe factura pe campul respectiv. Inregistreaza suplimentar la produsele care ies o caracteristica suplimentara (loturi de produse, etc);
 • Afiseaza descriere produs pe NIR - adauga la NIR-uri un camp cu denumirea care se introduce de utilizator in campul de mai jos, in tabela in care se adauga produsele. Ce se completeaza pe acest camp se va utiliza in lista Gestiune > Liste > Liste stocuri > Produse dupa descriere (loturi, ...) la facturare si care consulta la facturile intocmite ce s-a completat pe NIR-uri pe campul respectiv. Inregistreaza suplimentar la produsele care ies o caracteristica suplimentara (loturi de produse, etc);

Nivel admin 2:

   O a treia pagina de optiuni de unde se poate seta modul de functionare al programului, dupa cum urmeaza: • Numar de caractere din altclas dupa care se face selectarea tipului material - creata special pentru un client este utilizat pentru modul de lucru al codului de marfa (alta clasificare) unic pe tip material. Optiunea permite utilizatorilor care utilizeaza acest mod de lucru, ca la crearea unui nou produs tipul material sa fie selectat automat dupa primele x cifre introduse de utilizator la alta clasificare, unde x este cifra introdusa pe campul acestei optiuni, iar caractere introduse se regasesc in primele caractere ale tipului material. Aceasta optiune este strans legata de optiunea Genereaza cod de marfa;
 • Definire produs penalitati - programul permite generarea de facturi de penalitati, prin selectarea unui produs de pe butonul , care atunci cand se selecteaza la intocmirea facturii se deschide macheta de calcul a penalitatilor, care utilizeaza datele din evidenta facturiera pentru a determina cuantumul penalitatilor, functie de facturi si de termenele de plata existente;
 • Coef. de corectie ore standard fata de TIS - la preluarea orelor standard de manopera din TIS (program specializat utilizat de service-uri), orele standard pentru utilizare trebuie inmultite cu un coeficient, care se introduce la aceasta optiune pentru calculul corect al manoperei standard;
 • Tip material implicit pentru manopera - ca si optiunea anterioara, este necesar pentru preluarea din TIS, unde se seteaza pe ce tip material vor fi preluate datele din TIS in Trendix;
 • Obligatoriu agenti pe facturi - obliga ca la intocmirea facturii sa nu se poate salva daca nu se selecteaza un agent din lista disponibila;
 • Listez chitanta dupa factura - permite listarea chitantei dupa listarea facturii (de clienti) cu datele completate in Date expeditie;
 • Colorez facturile netiparite - bifarea optiunii are ca efect ca in macheta de selectare a facturilor de iesire sa apara pe un fond gri daca nu au fost listate, dupa ce se listeaza factura, va aparea pe fond alb. De asemenea, daca se da modifica si dupa aceea salveaza fara a se mai da listare, factura va aparea din nou pe fond gri;
 • Cant. in fct. de indexi la contracte - mod de lucru in care se lucreaza cu indexi numerici la contracte clienti abonamente. Indexul initial se defineste pe o gestiune de servicii, pe produs cu stoc initial (cu minus) indexul numeric initial aferent contractului, dupa care lunar se factureaza abonamentul cu indexul fiecarei luni, aceste scazandu-se din indexul initial, contorizand astfel utilizarea lunara;
 • Nu calculez stoc existent la facturi pentru servicii - in mod normal produsele definite in gestiuni de servicii nu se fac niciodata intrari sau stoc initial, si atunci la calculul stocului se va afisa cu minus numarul de ori de cate ori a fost utilizat serviciul respectiv in facturi. Bifa aceasta faca ca sa nu se mai calculeze stocul existent la produsele din gestiunile de servicii;
 • Cate zile sunt lucratoare pe saptamana - prin contracte clienti-abonamente exista optiunea sa se genereze facturile in prima sau ultima zi lucratoare a lunii. Setarea stabileste care sunt zilele lucratoare si daca se vor genera facturi si in zilele de sambata sau duminica, functie de numarul de zile lucratoare pe saptamana introduse;
 • Generez fct. de abonament numai pt. contractul curent - pe butonul genereaza facturi la luna implicit apare intrebarea daca se genereaza factura doar la contractul selectat sau la toate contractele. Pentru a nu se gresi si sa se genereze pe toata luna (la firmele care genereaza facturi pe contracte pe sarite) pierzandu-se facturile generate pana la acel punct, se bifeaza aceasta optiune, facturile generandu-se doar pentru contractul selectat, fara a mai aparea intrebarea mentionata anterior;
 • Vad sold evidenta facturiera la facturare - afiseaza soldul clientului din evidenta facturiera la selectarea acestuia pe macheta de facutri iesire;
 • Forteaza FCT inainte de listare - bifarea optiunii obliga ca inainte de listare sa se completeze obligatoriu reglementul de plata, iar cand se listeaza factura, aceasta se si salveaza;
 • Termenul de plata nu se stabileste prin reglement - selectarea optiunii face ca sa nu se tina cont de zilele introduse la reglementul de plata, ci exclusiv de cele de la butonul Termen de plata de pe documentul intocmit;
 • Mai multe produse odata (numai pe comanda) - bifarea optiunii permite ca la adaugarea produselor in comanda de lucru la adaugarea pieselor sa permita bifarea in nomenclatorul de produse, produse care vor fi adaugate toate in acelasi timp in comanda;
 • Lucratorul care a schimbat piesa pe bon cons. - functioneaza doar pe metoda de descarcare a gestiunii PretAles - adauga coloana pe bonuri de consum (in modul de lucru cu bonuri de consum la devize), in care se poate completa lucratorul (din tabelele executantilor) care adauga piesa pe bonul de consum;
 • Obligatoriu lucratorul pe deviz - daca se bifeaza la adaugarea manoperei pe comenzi de lucru, va fi obligatoriu selectarea executantului, in caz contrar neputandu-se salva comanda de lucru;
 • Nu vad la iesire produse cu cant 0 - bifarea acestei optiuni va deschide nomenclatorul de produse (cand acesta se acceseaza) cu optiunea Vad produse cu cantitate 0 implicit selectata cu Nu (vezi Gestiune > Stocuri > Actualizare stocuri);
 • Lucrez cu unitati de masura multiple - permite la crearea unui produs nou (la operare cu NIR sau la actualizare stocuri), definirea in afara de unitatea de masura principala, definirea unor unitati de masura secundare cu coeficienti de transformare din UM principala in UM secundara, utilizatorul putand alege la facturare UM in care se transforma si factureaza;
 • Lucreaza cu coduri de bare - activeaza modul de lucru cu codul de bare (ATENTIE!!! pentru activare si implementare contactati personalul BlueLogic);
 • Numar de caractere de la care se incepe cautarea - in modul de lucru cu coduri de bare, la operare cu NIR-uri, specifica numarul de caractere dupa care se va activa cautarea in baza de date a codului introdus;
 • Stocuri - apare coloana ultimul pret de intrare - adauga in nomenclatorul de produse coloana care se incarca cu ultimul pret de intrare la fiecare produs in parte;
 • Avertizare la NIR daca difera PI fata de ultimul dat de furniz - bifarea optiunii va face ca la operare cu NIR la introducerea unui produs, daca pretul acestuia difera de intrarea anterioara a aceluiasi produs, programul sa avertizeze acest aspect;
 • Grupare implicita pe fise tehnice - se stabileste o grupare a produselor, care in momentul in care se adauga pe fise tehnice la listare aceste produse se vor insuma la categoria manopera, indiferent de gestiunea si tipul material al produsului;
 • Gestiune implicita pentru comenzi predefinite - se utilizeaza pentru definirea unei gestiuni implicite care se va selecta la acesarea butonului Adauga din gestiune din Linii predefinite (buton accesibil pe comenzi de lucru varianta 2;
 • Reglemente implicite pentru casa de marcat - permite stabilirea reglementelor care se utilizeaza pentru numerar, respectiv card (si ale caror conturi stabilite la Conta generala > Configurare > Moduri achitari facturi) se vor utiliza in macheta Iesiri > Operare cu BON casa de marcat;
 • Adauga in catalog din lista de preturi - daca se utilizeaza catalogul de preturi, in mod implicit la operare cu facturi daca se modifica pretul de vanzare si se selecteaza DA la intrebarea daca se modifica pretul de lista, pretul se va adauga in pretul de lista si va fi utilizat acest pret nou, in catalogul de preturi pretul ramanand neschimbat. Bifarea acestei optiun va face ca la schimbarea pretului pretul se va adauga si in catalogul de preturi;
 • Stocuri - Calcul %Adaos din catalogul de preturi - functie de tipul de catalog definit (lista, ultimul pret de intrare sau pret mediu) campul %Adaos se va completa in nomenclatorul de produse cu procentul stabilit ca diferenta intre pretul din catalog si pretul de lista sau ultimul pret de intrare sau pretul mediu, functie de optiunea selectata in momentul definirii catalogului de preturi;
 • Transfer catre alt program din retea si Preia de la un alt program din retea sunt optiuni legate, care se utilizeaza daca se doreste transferul catre un alt program Trendix din aceeasi retea, dar nelegat la acelasi server Trendix. Aceasta optiune permite transferul NIR-urilor si al comenzilor de marfa intocmite. La programul la care se seteaza transfer catre alt program, se seteaza calea catre care se transfera fisierul in care se salveaza temporar documentele, la intocmirea NIR-urilor si a comenzilor de marfa, la salvare apare intrebarea doriti transferul documentului. Daca se transfera, o copie a documentului va fi transferata intr-un fiser temporar care poate fi preluat din calculatorul la care este setata cealalta optiune cu calea din retea unde se gasessc fisierele temporare;
 • Denumire detalii contract abonamente - stabileste denumirea butonului de detalii abonamente, precum si activeaza acest buton prin completarea denumirii (pentru clientii care utilizeaza aceasta optiune). Butonul apare la contracte clienti abonamente si va avea denumirea "Definire" + nume completat in campul optiunii + "contract abonamente";
 • Evidenta pe lunile facturate la contracte - la listarea unei facturi din contracte clienti-abonamente se selecteaza intr-un nomenclator si lunile pentru care intocmeste abonamentul, si similar, la achitarea acestora, se stabileste pentru ce luni se achita;
 • Pret pe factura se calculeaza pornind de la cel cu tva - bifarea optiunii face ca la intocmirea facturii sa se preia din catalogul de preturi pretul cu tot cu tva si pornind de la acesta sa se calculeze si pretul fara TVA;
 • Coloana cantitate facturata pe NIR - adauga la Intrari > Operare cu NIR inca o coloana, denumita "Cant. scriptica" in care se inregistreaza cat s-a facturat de la furnizor (atunci cand exista diferente intre ce s-a facturat si ce s-a receptionat);
 • Data limita vizualizare documente fara modificare - poate fi setata pentru a nu mai permite utilizatorilor sa modifice documentele dinainte datei setate pe acest camp;
 • Genereaza urmatorul cod de marfa este legata de optiunea Ultimele cod unic si are ca efect ca la adaugarea unui nou produs se genereaza un cod unic pe toate gestiunile rezultand un cod produs (alta clasificare) format din 'caracterele de la tip material (de obicei un numar)'+'codul unic format din x caractere', unde x este cifra setata la Ultimele cod unic;
 • Genereaza cod marfa - legata de optiunea Numar de caractere din altclas dupa care se face selectarea tipului material specifica modul de generare al codului de produs, care presupune introducerea cifrelor tipului material si apasarea tastelor CTRL+U, generand un cod unic pe tipul material selectat;
 • Stocuri defalcate pe locatii - permite ca toate intrarile intr-o gestiune, setata de utilizator, precum si iesirile sa se faca pe locatii din gestiunea respectiva, fie ca se refera la coduri de raft, containere, etc., ceea ce presupune ca la intocmirea NIR-urilor, precum si a oricarui document de iesire sa se specifice locatiile in sau din care se ia sau pun produsele respective. Nomenclatorul de stocuri va afisa stocurile pe locatiile respective putand avea acelasi produs in mai multe locatii din gestiunea respectiva;
 • Nu se recalculeaza comanda - daca se bifeaza recalcularea comenzilor in modul de lucru cu bonuri de consum se face manual, iar nebifata se face automat;

  Dupa ce se fac setarile dorite se apasa butonul Salvez.

 • Numerotare bon fiscal - stabileste modul in care se va face trecerea de la o zi la alta din punct de vedere al numerelor aferente bonurilor fiscale, si anume:
  • An, luna, zi, nr bon - bonurile fiscale se numeroteaza in formatul an+luna+zi+numar bon din 2 cifre (de ex pentru 15.06.2009 primul bon va fi numerotate 109061501);
  • NrBon(+5 inceput de zi) - numeroteaza numeric, in ordine bonurile fiscale, pentru ca la trecerea la o zi noua sa se sara peste 5 numere (aferente rapoartelor scoase la sfarsitul zilei din casa de marcat, carora casa de marcat le atribuie si acestora din urma numere;
  • NrBON + 1 + saltul la trecerea la ziua urmatoare se va face prin numarul stabilit prin campul de la aceasta optiune;
 • Gestiune contracte de service - stabileste gestiunea din care se vor lua produsele la operare contracte de service + fise tehnice;
 • Centre de cost si venit pentru fiecare gestiune - in cazul in care se utilizeaza modul de lucru cu centre de cost si se definesc activitati pe fiecare gestiune in parte la operarea de bonuri de consum, primul produs adaugat va selecta si activitatea si va bloca urmatoarele produse adaugate la cele apartinand activitatii primului produs adaugat;
 • Gestiuni pe utilizator bon casa de marcat - activeaza la Iesiri > Operare cu BON casa marcat - lista de gestiuni, permitand utilizatorului sa selecteze gestiunea din care vor iesi produsele pe bonuri la casa de marcat, indiferent de setarile pe utilizator, sau setarile din gestiune referitoare la gestiunea selectata implicit;
 • CTRL+M stoc la data curenta - stabileste daca prin apasarea tatei CTRL+M (in actualizare stocuri sau oriunde se acceseaza nomenclatorul de produse) va afisa fisa de stoc a produsului pana la data curenta (a calculatorului) sau pana la data stocului afisat in nomenclator (data documentului sau data stabilita la actualizare stoc);
 • Bonuri de consum destinatia obligatorie - bifarea optiunii face ca pentru salvarea unui bon de consum sa fie obligatorie selectarea unei destinatii;
 • Comenzile de ... se transforma in - specifica pentru fiecare tip de comanda de lucru in ce fel de document se transforma;