Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Iesiri


  • Operare cu Facturi
  • Operare cu Bonuri consum
  • Operare cu BON CASA MARCAT
  • Renumerotare BON-uri
  • Renumerotare BON-uri pe tipuri