Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Adaos comercial estimativ la devize

   Raportul permite o analiza a comenzilor de lucru intocmite intr-o anumita perioada sau a anumitor comenzi, functie de optiunile selectate de utilizator, din punctul de vedere al adaosului comercial al pieselor si manoperei consumate la comenzile respective. Setarile care se pot efectua la raport:

 • Data inceput - Data sfarsit - permite specificarea datelor de inceput si de sfarsit a intervalului pe care se doreste analiza adaosului la comenzi;
 • Comanda - pentru analiza unei anume comenzi se poate bifa optiunea Comanda si se specifica numarul comenzilor care se va analiza. Implicit este selectata optiunea Toate, optiune care nu tine cont de numarul comenzii, afisand toate comenzile;
 • Toate - afiseaza atat datele arhivate cat si cele curente; tot din acest grup de optiuni mai putem selecta: Nearhivate - afiseaza in raport decat datele din comenzile nearhivate (tranzitate - vezi Tranzitare date > Trecere la luna urmatoare); din acelasi grup de optiuni, mai putem selecta Arhivate - afiseaza datele in raport decat pentru comenzile deja arhivate (tranzitate - vezi Tranzitare date > Trecere la luna urmatoare);
 • Comenzi - permite selectarea comenzilor, dupa starea lor, care vor fi analizate. Se poate selecta: Netransformate va include in raport pentru analiza doar comenzile care nu au fost transformate inca in facturi, sau Transformate - care include in raport pentru analiza comenzile transformate in facturi. Implicit este selectata optiunea Toate care include toate comenzile pentru analiza;
 • Gestiune - fiecare comanda poate contine produse consumate pentru executarea comenzii din mai multe gestiuni. Optiunea permite selectarea unei singure gestiuni, in raport filtrandu-se la fiecare comanda doar piesele sau manopera iesite din gestiunea selectata. Lista disponibila contine toate gestiunile existente pe unitatea selectata. Implicit in lista este selectata optiunea Toate gestiunile subunitatii optiune care include in raport toate produsele indiferent de gestiunea din care ies;
 • Client - o alta modalitate de filtrare a datelor incluse in raport, optiunea permite selectarea unui client, caz in care in raport se vor include doar comenzile executate pentru clientul selectat. Selectarea clientului se poate face prin tastarea primei(lor) litere ale denumirii clientului si apasarea tastei F9 sau tastarea primelor cifre ale CIF-ului si apasarea tastei F8. Daca nu se selecteaza un client in campul disponibil in raport se vor include toate comenzile indiferent de clientul pentru care s-a executat lucrarea;
 • Fel comanda - filtreaza in functie de optiunea selectata datele care se vor include in raport dupa felul comenzii, si anume: Garantie - include in raport doar comenzile efectuate asupra autovehiculelor care se afla in perioada de garantie, pentru care unitatea nu incaseaza contravaloarea comenzii, Facturare - comenzile din raport vor fi cele care sunt destinate transformarii lor in factura si incasarii contravalortii acestora, sau Interna - comenzi aferente lucrarilor efectuate asupra autovehiculelor proprii, care de asemenea nu se incaseaza si se inregistreaza doar ca si consum. Implicit este selectata optiunea Toate care include in raport toate comenzile pentru analiza, indiferent de felul acestora;
 • Model masina - permite filtrarea comenzilor pe baza modelului masinii asupra caruia s-au efectuat reparatiile. Modelele de masina sunt definite de utilizator in macheta de comenzi, putand fi selectat un singur model de masina din lista, implicit fiind selectata optiunea "Toate" care afiseaza toate comenzile indiferent de modelul masinii care s-a reparat;
 • Alege tip comanda - din tipurile de comenzi (care pot fi definite de utilizator la intocmirea comenzii vezi Gestiune > Comenzi > Comenzi de lucru sau Comenzi de lucru(varianta 2)) se poate face filtrarea comenzilor care se vor afisa in raport. La apasarea butonului Alege tip comanda se va deschide fereastra Alege tip comanda de unde se pot selecta unul sau mai multe din tipurile de comenzi definite de utilizator. Implicit sunt selectate toate tipurile de comenzi. Pentru eliminarea din raport a unor tipuri de comenzi se debifeaza tipurile care nu se doresc a se include in raport prin utilizarea butoanelor Select sau Deselect dupa care se apasa butonul Continua pentru a reveni in macheta principala;
 • Detaliat - grupul de optiuni defineste modul in care se vor afisa datele in raport, si anume: optiunea Da afiseaza datele in raport linie cu linie, in ordinea in care sunt afisate in comanda cu analiza adaosului asupra fiecarui reper in parte, iar optiunea Nu va afisa un singur rand pentru fiecare comanda continand totalul aferent comenzii;
 • Afisare nr. bon - in cazul in care la intocmirea comenzii se lucreaza cu modul de lucru cu bonuri de consum aferente unei comenzi, aceasta optiunea specifica daca se afiseaza si bonul de conum cu care au fost scoase din gestiune piesele aferente comenzii. Astfel optiunea Nu afiseaza doar datele din comanda (optiune selectata implicit), sau optiunea Nu adauga doua coloane raportului care vor contine nr. bonului si data acestuia pentru toate produsele din comanda;
 • Linii in perioada aleasa - la modul de lucru cu bonuri de consum, diferitele piese consumate pentru executarea comenzii pot iesi din gestiune cu bon de consum la date diferite. Bifarea acestei optiuni va filtra liniile din comanda exclusiv functie de intervalul selectat in campurile Data inceput si Data sfarsit;
 • Afiseaza manopera - raportul utilizandu-se in principal pentru analiza adaosului, in raport se includ implicit doar piesele achizitionate de la furnizori, la care se practica adaosul. Daca se bifeaza optiunea la comenzile care indeplinesc conditiile stabilite de utilizator se vor afisa si liniile care reprezinta servicii executate (manopera) care constituie din punct de vedere al raportului adaos in intregime;
 • Recalculeaza comenzi - se utililzeaza doar in cazul in care se selecteaza din grupul Comenzi decat comenzile netransformate, optiunea se bifeaza decat daca se doreste recalcularea comenzii din manopera si bonurile de consum intocmite pentru devizele din raport;
 • Consum in perioada - utilizatorul specifica perioada pe care se vor cauta bonurile de consum aferente devizelor, care poate fi diferita de intervalul specificat la Data inceput si Data sfarsit (data bonului de consum aferent devizelor), permitand obtinerea unui raport corect daca bonurile de consum sunt in afara perioadei specificate anterior;
 • Afiseaza subtotaluri la comenzi - adauga pe raport si o linie constand in subtotalul pe fiecare bon de consum (in cazul in care exista mai multe bonuri de consum la un singur deviz afisandu-se mai multe subtotaluri la comanda (optiunea este utila pentru modul de lucru cu bonuri de consum - vezi Gestiune > Iesiri > Operare cu bonuri consum;
 • Nu filtreaza dupa tip comanda - in cazul in care sunt definite filtre pe butonul Alege tip comanda, dar dorim sa rulam raportul si fara aceasta filtrare suplimentara, pentru usurinta bifam optiunea Nu filtreaza dupa tip comanda care are ca efect ignorarea filtrelor selectate;

   Dupa setarea optiunilor dorite, pentru obtinierea raportului se apasa butonul

Raport

.