Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Miscari stocuri

   Raportul calculeaza stocul uneia sau mai multor gestiuni la o anumita data precum si filtrate prin optiunile selectate de utilizator:


 

 • Data inceput - Data sfarsit - stabileste intervalul de timp pe care se urmaresc produsele prin completarea datei minime si maxime a intervalului dorit;
 • Fise - grupul de butoane stabileste ce contine raportul si anume: Fise - genereaza fisa produselor care va contine toate informatiile pornind de la stocul la data minima a intervalului stabilit anterior, toate miscarile de intrare si iesire, precum si stabilirea stocului final, Intrari - urmareste in raport doar intrarile produselor, Iesiri - genereaza raportul aferent iesirilor produselor, Miscari - raportul va contine doar transferurile intre gestiuni sau intre marfuri ale produselor;
 • Un produs - daca se doreste vizulaizarea stocului si miscarile pentru un singur produs se apasa butonul care va deschide fereastra Alegere marfa.  Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus a machetei, fie dupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pe denumirea coloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificarea produsului care se doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia care contine produsul dorit si se apasa butonul Select. Pentru selectarea tuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasa butonul Toate produsele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici o modificare se apasa butonul Renunta. Daca se doreste selectarea mai multor produse care se vor include in raport se bifeaza optiunea Produsele - iar apoi din fereastra care se deschide prin apasarea butonului se bifeaza produsele dorite;
 • Lista la pret de - selecteaza ce valoare se afiseaza in raport, fie la pret de intrare (optiune selectata implicit) prin bifarea optiunii Intrare sau prin selectarea optiunii Vinzare se afiseaza valorile produselor la pret de vanzare. Bifarea optiunii Fara TVA afiseaza in raport valorile inclusiv TVA fie aferente pretului de achizitie fie de vanzare, functie de optiunea selectata anterior;
 • Procent TVA - permite utilizatorului vizualizarea produselor functie de tipul de TVA care a fost selectat la crearea produsului, respectiv 24% ,19%, 9% sau 0%, in lista afisandu-se doar produsele care indeplinesc conditia selectata. Pentru selectarea procentului de TVA se bifeaza optiunea, dupa care se selecteaza procentul de TVA din lista disponibila;
 • Gestiune - bifarea optiunii filtreaza datele care se includ in raport doar la cele create intr-o anumita gestiune selectata de utilizator;
 • Tip material - o filtrare a produselor la care sa se calculeze stocul se poate utiliza si tipul material aferent produselor, tip material selectat la crearea produsului. Pentru filtrare se bifeaza optiunea si se selecteaza tipul material din lista disponibila;
 • Tip clasificare - la crearea produselor, acestea se pot aranja in grupa de produse create de utilizator. Daca se utilizeaza aceste grupe de produse, ele sunt disponibile pentru filtrarea produselor la care se va calcula stocul produselor. Pentru filtrare se bifeaza optiunea si se selecteaza gruparea din lista disponibila;
 • Tip gestiune - gestiunile create se pot grupa dupa anumite criterii in grupuri de gestiuni (vezi Gestiune > Configurare > Gestiuni > Grupare gestiuni), adica mai multe gestiuni grupate intr-un grup, create de utilizatori. Aceste grupuri de gestiuni, daca sunt create, sunt disponibile pentru selectare in lista disponibila. Se bifeaza optiunea si se selecteaza grupul de gestiuni dorit, caz in care in raport se va calcula stocul produselor din gestiunile care fac parte din grupul de gestiuni selectat;
 • Apar produse cu 0 - daca se opteaza la crearea raportului in varianta simplificata, prin bifarea optiunii Simplificat se activeaza si optiunea Apar produse cu 0, care daca se bifeaza in raport vor aparea si produsele care nu au nici sold initial nici intrari, nici iesiri, nici miscari;
 • Numai prod. cu cantitatea mai mica decat 0 - in functie de setarile pe care le doreste utilizatorul exista posibilitatea acceptarii de produse cu stoc negativ, precum si gestiunile de servicii care implicit sunt negative. De aceea selectarea acestei optiuni va afisa doar produsele care au un stoc negativ la data selectata, precum si dupa optiunile de filtrare selectate de utilizator;
 • Format fisa ob.inv. cnf. legii 1850 - utilizarea raportului se poate lista si pentru gestiunile de obiecte de inventar, modificandu-se formatul in care acesta se listeaza conform legii 1850;
 • Produse care incep cu - este o modalitate de filtrare a datelor din raport, care prin completarea primei sau primelor litere ale denumirii unor produse, in raport se vor include doar produsele a caror denumire incepe cu grupul de litere introdus de utilizator;
 • Altclas care incep cu - de asemenea, daca se utilizeaza alta clasificare in gestiuni (de obicei cod de produs), prin completarea in campul aferent a primelor caractere ale codului de produs, datele din raport se vor filtra, afisandu-se doar produsele cu codul de produs care incepe cu grupul de caractere introdus. Se tine cont de cele doua optiuni care incep cu doar daca se introduc caractere in campurile aferente;
 • Filtru gestiuni - daca se doreste vizualizarea produselor din mai multe gestiuni, dar nu din toate, filtrarea acestora se poate face prin bifarea acestei optiuni, apoi prin selectarea, dupa nevoi, a includerii gestiunilor selectate (optiune selectata implicit - Numai gestiunile) sau a excluderii gestiunilor selectate (In afara de gestiunile). Selectarea gestiunilor se face prin apasarea butonului Gestiuni, iar apoi din macheta Care gestiuni se selecteaza gestiunile care se vor include sau exclude prin bifarea casutei din dreptul numelui gestiunii(lor) dorite, dupa care se apasa butonul Iesire pentru revenirea in macheta principala;
 • Simplificat - bifarea optiunii va genera acelasi raport dar intr-o varianta simplificata, restransa;
 • Ordonare - se poate selecta ordonare raportului fie dupa denumire, fie dupa valoare prin selectarea optiunii aferente, dar doar daca se selecteaza una din optiunile Intrari Iesiri sau Miscari;
 • Gest. si Tip mat. - in varianta simplificata a raportului se poate selecta suplimentar si aceasta optiune pentru includerea in raport si a gestiunii si tipului material a produselor incluse in raport;
 • Apar stornarile cu minus - tot in varianta simplificata, afisarea stornarilor la nir-uri vor aparea in raport ca iesire iar cele ale facturilor clientilor vor figura ca intrari. Prin bifarea acestei optiuni stornarile la NIR-uri vor aparea ca intrari cu minus iar cele de la facturile clientilor cu minus la iesiri;
 • Nu apar facturi din avize - exclude din datele raportului facturile obtinute din transformarea avizelor;
 • Totalizari pe produs - bifarea optiunii totalizeaza operatiile unui produs pe un singur rand in loc de afisarea detaliata, rand cu rand a operatiilor de acelasi fel (intrari, iesiri).
 • Nu apar produse arhivate - bifarea optiunii va exclude din lista de stocuri produsele arhivate din macheta de selectare a produsului de pe butonul Arhivez produs (vezi Gestiune > Stocuri);
 • Nu apar avize - exclude din raportul generat afisarea iesirilor sau intrarilor cu avize, afisandu-se doar cele cu factura;

   Dupa setarea optiunilor dorite, pentru obtinerea raportului se apasa butonul Raport.