Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Stocuri

   Raportul calculeaza stocul uneia sau mai multor gestiuni la o anumita data precum si filtrate prin optiunile selectate de utilizator:


 

 • La data de - stabileste data la care se calculeaza stocurile. Data influenteaza documentele de care se va tine cont la calcularea stocului, fiind luat in considerare doar documentele dinaintea si de la data introdusa de utilizator;
 • Marfa - daca se doreste vizulaizarea stocului pentru un singur produs se apasa butonul care va deschide fereastra Alegere marfa.  Aici se cauta produsul cu ajutorul campului din partea de sus a machetei, fie dupa denumire fie dupa alta clasificare prin apasarea pe denumirea coloanei dupa care se face cautarea. Dupa identificarea produsului care se doreste a fi selectat, ne pozitionam pe linia care contine produsul dorit si se apasa butonul Select. Pentru selectarea tuturor produselor (optiune selectata impicit) se apasa butonul Toate produsele, iar pentru a iesi din macheta pentru a nu face nici o modificare se apasa butonul Renunta;
 • La pret de - butoanele Intrare, Vanzare, Fara pret si Intrare,Vanzare selecteaza modul in care se calculeaza valoarea produselor din stoc, fie la pret de vanzare fie la pret de intrare, fie fara pret, in cazul in care se doreste afisarea decat a stocului (cantitativ), fie cu afisarea si la pret de intrare si la pret de vanzare;
 • Afisare valori - selecteaza daca valorile calculate si afisate in raport contin sau nu TVA prin selectarea optiunii dorite (CU TVA sau FARA TVA);
 • Procent TVA - permite utilizatorului vizualizarea produselor functie de tipul de TVA care a fost selectat la crearea produsului, respectiv 19%, 9% sau 0%, in lista afisandu-se doar produsele care indeplinesc conditia selectata. Pentru selectarea procentului de TVA se bifeaza optiunea, dupa care se selecteaza procuentul de TVA din lista disponibila;
 • Gestiune - bifarea optiunii filtreaza datele care se includ in raport doar la cele create intr-o anumita gestiune selectata de utilizator;
 • Tip gestiune - gestiunile create se pot grupa dupa anumite criterii in grupuri de gestiuni (vezi Gestiune > Configurare > Gestiuni > Grupare gestiuni), adica mai multe gestiuni grupate intr-un grup, create de utilizatori. Aceste grupuri de gestiuni, daca sunt create, sunt disponibile pentru selectare in lista disponibila. Se bifeaza optiunea si se selecteaza grupul de gestiuni dorit, caz in care in raport se va calcula stocul produselor din gestiunile care fac parte din grupul de gestiuni selectat;
 • Tip material - o filtrare a produselor la care sa se calculeze stocul se poate utiliza si tipul material aferent produselor, tip material selectat la crearea produsului. Pentru filtrare se bifeaza optiunea si se selecteaza tipul material din lista disponibila;
 • Grupare - la crearea produselor, acestea se pot aranja in grupa de produse create de utilizator. Daca se utilizeaza aceste grupe de produse, ele sunt disponibile pentru filtrarea produselor la care se va calcula stocul produselor. Pentru filtrare se bifeaza optiunea si se selecteaza gruparea din lista disponibila;
 • Gestiuni cumulate - in cazul efectuarii de miscari intre gestiuni, sau in cazul crearii unui produs identic intr-o alta gestiuni, este posibil sa existe acelasi produs in mai multe gestiuni. Daca se doreste calculul stocului cumulat al produsului din toate gestiunile, se bifeaza aceasta optiunie;
 • Apar produse cu cantitate 0 - implicit in raport vor aparea doar stocurile diferite de 0. Daca insa se doreste vizualizarea tuturor produselor care indeplinesc criteriile de filtrarea selectate, se bifeaza aceasta optiune, in raport afisandu-se toate aceste produse indiferent de stocul acestora;
 • Numai prod. cu cantitatea mai mica decat 0 - in functie de setarile pe care le doreste utilizatorul exista posibilitatea acceptarii de produse cu stoc negativ, precum si gestiunile de servicii care implicit sunt negative. De aceea selectarea acestei optiuni va afisa doar produsele care au un stoc negativ la data selectata, precum si dupa optiunile de filtrare selectate de utilizator;
 • Tipareste alta clasificare - daca se utilizeaza campul alta clasificare (de obicei codul prodsului) bifarea aceste optiuni afiseaza in raport si o coloana cu alta clasificare aferente produselor din raport;
 • Vizualizare preturi - produsele care indeplinesc conditiile de filtrare selectate de utilizator se vor afisa in raport doar pretul de vanzare aferent acestora (fara cantitate). Selectarea optiunii va face automat selectarea optiunii La pret de vanzare si va dezactiva optiunea Tipareste alta clasificare;
 • Afiseaza locatie - se bifeaza in cazul in care se doreste afisarea in raport a locatiei pentru fiecare produs, introdusa la macheta de selectie a produsului (vezi Gestiune > Stocuri - butonul editeaza, denumire produs > detalii (butonul din dreptul campului denumire produs);
 • Filtru gestiuni - daca se doreste vizualizarea produselor din mai multe gestiuni, dar nu din toate, filtrarea acestora se poate face prin bifarea acestei optiuni, apoi prin selectarea, dupa nevoi, a includerii gestiunilor selectate (optiune selectata implicit - Numai gestiunile) sau a excluderii gestiunilor selectate (In afara de gestiunile). Selectarea gestiunilor se face prin apasarea butonului Gestiuni, iar apoi din macheta Care gestiuni se selecteaza gestiunile care se vor include sau exclude prin bifarea casutei din dreptul numelui gestiunii(lor) dorite, dupa care se apasa butonul Iesire pentru revenirea in macheta principala;
 • Tipareste clasificare alternativa - la definirea produsului (creare produs nou) se pot defini, pe langa alta clasificare (cod produs care se poate utiliza si la cautare), si alte 5 clasificari alternative pe fiecare produs (pe textul Coduri alternative din macheta de selectare a produsului - vezi Gestiune > Stocuri). Bifarea optiunii va afisa in raport pentru fiecare produs clasificarea alternativa pe coloane separate, la produsele unde acestea sunt definite;
 • Nu apar produse arhivate - bifarea optiunii va exclude din lista de stocuri produsele arhivate din macheta de selectare a produsului de pe butonul Arhivez produs (vezi Gestiune > Stocuri);
 • Afiseaza detalii produs - la definirea produsului (creare produs nou, sau editez produs) de pe butonul din dreptul campului Denumire produs se pot completa campurile Detalii 1, Detalii 2, Detalii 3, Detalii 4 (vezi Gestiune > Stocuri);
 • Afiseaza explicatie - bifarea optiuni va avea ca efect includerea in raport a explicatiei completate la crearea produsului sau la editarea acestuia pe campul Explicatie (vezi Gestiune > Stocuri);
 • Totaluri pe gestiuni - in cazul in care se calculeaza in raport stocul la produse din mai multe gestiuni, selectarea optiunii va adauga la terminarea fiecarei gestiuni un total al stocului la pretul selectat de utilizator (vanzare, achizitie, cu TVA sau fara);
 • Afisez stoc critic - are ca efect includerea in raport a stocului critic pe gestiune si pe total produs, afisandu-se in coloane separate stocurile critice definite la crearea produsului sau la editarea acestuia din macheta de selectare a produsului (clic pe etichetele Stoc critic sau Stoc critic G - vezi Gestiune > Stocuri;
 • Ordine dupa - selecteaza modul in care se vor ordona produsele in raport, si anume: Denumire, Pret unitar, Grupare, Gestiune, Cantitate, Valoare, Tip material. Campurile numerice se ordoneaza in functie de valoare si cele de denumire, grupare, gestiune, etc. alfabetic, crescator sau descrescator in functie de optiunea selectata de utilizator;
 • Produse care contin - permite filtrarea produselor care se afiseaza in raport prin introducerea unui sir de caractere, raportul generandu-se cu produsele care contin sirul de caractere introdus de utilizator (produsele care contin in denumirea acestuia sirul de caractere introdus de utilizator);
 • Crescator - afiseaza produsele ordonate dupa criteriul selectat anterior, crescator valoric pentru campurile numerice sau alfabetic pentru celelalte campuri, sau Descrescator in ordine descrescatoare valoric pentru campurile numerice sau invers alfabetic pentru celelalte campuri;

   Dupa setarea optiunilor dorite, pentru obtinierea raportului se apasa butonul Raport.