Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Centralizator comenzi

   Raportul creaza centralizatorul comenzilor de lucru sau de marfa pe criteriile selectate de utilizator, si anume:

  • Perioada - Stabileste intervalul comenzilor care se va centraliza in raport, care va contine toate comenzile de lucru sau de marfa a caror data de intocmire se incadreaza in intervalul specificat in campurile disponibile;
  • Comenzi de: - din acest grup de optiuni se selecteaza daca se vor centraliza comenzile de lucru (din optiunea Lucru) sau comenzile de marfa (optiunea Marfa);
  • Apar neutilizate - optiunea se utilizeaza pentru urmarirea continuitatii numerelor de comenzi pentru un anumit interval de numere. Se specifica in campurile aferente minimul si maximul intervalului, in cadrul raportului aparand si numerele lipsa din intervalul selectat, dar fara data document si suma;
  • Comanda numarul - ofera posibilitatea listarii unei singure comenzi dintr-o data anume, prin bifarea optiunii si specificarea numarului de comanda si a datei acesteia in campurile disponibile. Implicit este selectata optiunea Toate care include toate comenzile in centralizator;
  • Transformate - centralizeaza in raport doar comenzile care au fost deja transformate in factura, iar Netransformate - centralizeaza doar comenzile care nu au fost inca transformate in facturi. Implicit este selectata optiunea Toate care centralizeaza ambele categorii de comenzi;
  • Client - daca se selecteaza un client din lista dispnobila centralizatorul comenzilor se va face dupa clientul caruia ii este intocmita comanda de lucru sau de marfa. Selectarea se poate face dupa nume cu apasarea tastei F9, sau dupa codul fiscal cu apasarea tastei F8;
  • Grupare clienti - la definirea clientilor se poate selecta un grup din care acestia fac parte, dupa criterii selectate de utilizator. Daca sunt definite, acestia sunt disponibile pentru selectare in aceasta lista, in raport centralizandu-se comenzile intocmite clientilor din grupul selectat. Implicit este selectata optiunea Toate;
  • Comenzi - in raport in campul stare se completeaza coloana stare cu una din literele A - anulate - comanda care a fost stearsa dupa intocmire, N - numar de comanda neutilizat, T - comenzi transformate in facturi, I - comenzi inchise, L - listate, C - create, categorii care sunt disponibile pentru filtrare in tabela;
  • Subunitatea - in cazul in care se lucreaza cu subunitati, lista permite selectarea unei singure subunitati pe care se vor centraliza comenzile de lucru sau de marfa, iar daca se doreste centralizarea tuturor comenzilor se selecteaza unitatea centrala, optiune selectata implicit.
  • Nearhivate - optiune selectata implicit la deschiderea machetei afiseaza in raport decat datele din comenzile nearhivate (tranzitate - vezi Tranzitare date > Trecere la luna urmatoare); din acelasi grup de optiuni, mai putem selecta Arhivate - afiseaza datele in raport decat pentru comenzile deja arhivate (tranzitate - vezi Tranzitare date > Trecere la luna urmatoare); Toate - afiseaza atat datele arhivate cat si cele curente.

   Dupa setarea optiunilor dorite, pentru obtinierea raportului se apasa butonul

Raport

.