Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Evidenta om-comenzi

   Raportul genereaza situatia operatiilor executate de angajati la comenzile de lucru. Se vor centraliza comenzile aferente executantilor functie de filtrele selectate:

  • Perioada - se poate modifica intervalul din care fac parte documentele care se vor include in raport;
  • Alege angajat - optiunea este activa daca se selecteaza Angajati (optiune implicita) din grupul de optiuni Totaluri pe din partea stanga jos a machetei. Lista contine toti angajatii care au lucrat la comenzi. Selectarea unui singur angajat va afisa comenzile aferente acestuia, venitul generat de acesta si numarul de ore in care s-au executat lucrarile;
  • Sectia - optiunea este activa daca se selecteaza Sectii din grupul de optiuni Totaluri pe din partea stanga jos a machetei. In macheta se centralizeaza comenzile executate in sectia selectata din lista disponibila, sau daca se pastreaza optiunea Toate sectiile selectate se vor grupa comenziile pe sectii de executie;
  • Grupa manopera - optiunea este activa daca se selecteaza Grupe manopera din grupul de optiuni Totaluri pe din partea stanga jos a machetei. In macheta se centralizeaza comenzile care contin operatiile din grupa de manopera selectata din lista disponibila. Grupa de manopera se selecteaza la definirea operatiei executate prin selectarea unui grup de produse, care sunt selectabile pe aceasta macheta;
  • Data manopera=Data - acest grup de optiuni specifica ce data este luata in considerare la generarea raportului, si anume:Deschiderii - data la care s-a deschis comanda, Inchiderii - data la care comanda a fost inchise (vezi Gestiune > Comenzi > Comenzi clienti > Inchide/Deschide comenzi de lucru), Bonului - data emiterii bonului de consum;
  • Cantitate medie - optiunea se utilizeaza pentru cazurile cand exista mai multi executanti la aceeasi comanda, cu timpi diferiti la lucrare. Cand este bifata optiunea mannopera aferenta unui executant se stabileste ca medie a timpilor de executie a tuturor persoanelor care au lucrat la comanda respectiva;
  • Devize - grupul de optiuni permite selectarea tipului de comanda care se vor centraliza in raport. Implicit este selectat Toate, putandu-se opta pentru centralizarea doar a comenzilor estimative sau a celor normale;
  • Afiseaza - grupul de optiuni este in legatura cu grupul de optiuni Totaluri pe. In functie de optiunea selectata la Totaluri pe se paote selecta afisarea detaliata pe comenzi, caz in care se va arata si denumirea manoperei executate pe fiecare comanda, detaliata pe angajat, sectie sau grupa de manopera (corespondente optiunilor din Totaluri pe), caz in care se vor afisa doar datele comenzii si totaliza datele din comenzi pe comanda, sectie sau grupa manopera, sau totaluri (corespondente optiunilor din Totaluri pe) pe comanda, sectie sau grupa manopera. Optiunile din partea dreapta a grupului de optiuni selecteaza care comenzi se ia in considerare la generarea raportului, si anume: Nearhivate - optiune selectata implicit la deschiderea machetei, tine cont in raport doar de comenzile curente (care nu au fost arhivate - tranzitate datele vezi Tranzitare date > Trecere la luna urmatoare); Arhivate - afiseaza decat comenzile care au fost arhivate (care au fost arhivate - tranzitate datele vezi Tranzitare date > Trecere la luna urmatoare); Toate - afiseaza in raport atat datele arhivate cat si cele curente;
  • Afisez dosar asigurare - listeaza raportul in alt format, afisandu-se pe fiecare angajat masina la care a efectuat operatiile, numarul de ore executate, numarul de comanda si dosarul de asigurare din Comanda (varianta 2) > Detalii.