Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Lucrari in curs

   Lucrari in curs se poate utiliza pentru urmarirea lucrarilor in curs de executie. Pentru aceasta se pot defini la activitati lucrarile in curs de desfasurare, iar la inregistrarea bonurilor de consum se selecteaza activitatea dorita (lucrarea) pentru care se executa consumurile. Acest tip de evidenta presupune utilizarea din contabilitate a optiunilor Centre de cost - Si venituri (vezi Conta generala > Configurare Parametri societate). Astfel pentru orice venit sau cheltuiala inregistrata atat prin contabilitate cat si prin gestiune va fi obligatoriu selectarea activitatii pentru care se efectueaza cheltuiala, respectiv incaseaza venitul. Pentru activitatea selectata din lista disponibila (implicit este selectata optiunea Toate lucrarile) se vor afisa toate cheltuielile si veniturile pentru activitatea selectata, grupate pe venituri si cheltuieli, la sfarsitul listei calculandu-se si venitul net aferent activitatii. Daca se pastreaza selectat Toate lucrarile se vor afisa elementele mentionate mai sus pentru toate activitatile pe perioada selectata. Pentru filtrarea datelor care se afiseaza in raport se pot modifica urmatoarele optiuni:

  • Data inceput - Data sfarsit - se poate modifica intervalul din care fac parte documentele care se vor include in raport;
  • Lucrare - se poate genera raportul pentru o anumita lucrare selectabila din lista disponibila. Acestea se definesc in machetele de intocmire a documentelor (bonuri de consum, facturi) pe butonul din dreptul listei activitate, pe care se inregistreaza centrele de cost si de venituri. Daca se selecteaza o singura lucrare in raport se vor afisa totalul consumurilor efectuate pentru aceasta lucrare si veniturile de pe facturile emise catre clienti, stabilind venitul net. La cheltuieli si la venituri se vor prelua si din contabilitate toate cheltuielile si veniturile lucrarii selectate, in contabilitate fiind obligatoriu selectarea unei activitati la inregistrarea oricarei operatii contabile care implica venituri sau cheltuieli;
  • Alte cheltuieli - Pentru cheltuieli care nu exista ca date in contabilitate sau gestiune dar care trebuiesc luate in considerare la stabilirea venitului net al lucrarii se apasa butonul care va deschide macheta "Alte cheltuieli;    In aceasta macheta pentru adaugarea unei cheltuieli de care se va tine cont la intocmirea raportului pentru lucrarea respectiva se selecteaza lucrarea din lista disponibila in partea de sus a machetei, dupa care se adauga tipul cheltuielii, explicatia si suma care se va lua in considerare. Pentru definirea tipului de cheltuiala se apasa butonul , dupa salvare tipul cheltuielii va fi disponibil pentru selectare in lista. Aditional se poate introduce o explicatie care va aparea si in raportul generat pe lucrarea selectata si suma acesteia;
  • Detaliat - bifa detaliat genereaza categoriile de cheltuieli si ventiuri pe docomentele componente alec acestora si nu pe totaluri;
  • Alte capitole - permite adaugarea pe langa capitolele implicite (cheltuieli si venituri) se pot adauga de utilizator si alte capitole, care sa includa inregistrarile contabile pe conturile selectate. La apasarea butonului se va deschide fereastra Alte conturi urmarite in afara de chelt. si venit.       Aici, utilizand butoanele Adauga si Sterge putem edita conturile aditionale de care se va tine cont la generarea listei. La apasarea butonului Adauga in tabela din partea stanga a machetei se va adauga un rand nou de unde se completeaza: Sintetic - contul sintetic aditional de care se va tine cont la crearea raportului, Sens - se va bifa debit sau credit pentru a stabili ce inregistrari vor fi preluate in raport si anume daca se bifeaza debit se va tine cont de inregistrarile contabile care au pe debit contul sintetic mentionat pe campul anterior, iar credit care au pe credit contul respectiv, Denumire capitol in lista - se completeaza cu denumirea capitolului aditional care va aparea in lista cu inregistrarile care indeplinesc conditiile stabilite anterior;
  • Nu iau din gest. fact necontate - bifarea acestei optiuni nu va tine cont, la generarea listei, de facturile introduse prin modulul de gestiune care nu au conturi stabilite pentru transferul in contabilitate si pentru care nu s-a transferat nici o inregistrare in contabilitate.

   Dupa setarea optiunilor dorite, pentru generarea raportului se apasa butonul

Raport

.