Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Definire activitati(Organigrama)

   In modul de lucru pe activitati (proiecte) pe centre de cost se utilizeaza aceasta macheta pentru definirea proiectelor (activitatilor) pe care se doreste urmarirea cheltuielilor precum si stabilirea profitului aferent. De aici se pot adauga, modifica sau sterge activitati. Pentru adaugare se apasa butonul Adauga, dupa care se completeaza:

  • Cod - fiecarei activitati i se poate atribui un cod pentru o usoara identificare, cod care apare si la selectarea activitatii pe bonurile de consum sau alte documente de iesire (codul apare intre paranteze rotunde);
  • Denumire loc de munca - scurta descriere a activitatii (locului de munca) pentru o usoare identificare;
  • Valuta - valuta in care a fost negociat contractul cu clientul caruia i se efectueaza lucrarea. In cazul in care se utilizeaza alta valuta decat leul, cursul de schimb se introduce in Conta generala > Nomenclatoare > Definire valuta;
  • Valoarea totala - valoarea bugetata (preconizata) a cheltuielilor totale care se previzioneaza a se efectua pentru intocmirea lucrarii, din care se vor detalia in continuare componenta acestora pe categorii de cheltuieli;
  • Materiale - suma cheltuielilor materiale previzionate a fi efectuatea pentru finalizarea lucrarii;
  • Manopera - suma cheltuielilor efectuate cu munca personalului efectiv depusa de personal care se preconizeaza a fi efectuata pentru finalizarea lucrarii;
  • Echipamente - suma cheltuielilor efectuate cu echipamentele, din punct de vedere al transportului, uzurii, etc. care se preconizeaza a se efectua pe durata derularii contractului;