Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Cum verific daca in contabilitate mi s-au dus toate documentele din gestiune?

Procedura de verificare CONTABILITATE cu GESTIUNEA

1. Verificare jurnale de cumparari si vanzari

Verificare jurnal cumparari
Se va verifica centralizatorul de nir-uri din gestiune cu jurnalul de cumparari din contabilitate.
Centralizatorul de nir-uri se gaseste in meniu la Gestiune>Liste>Niruri>Centralizatoare NIR-uri. Se va bifa data si se va scrie perioada dorita pentru a fi analizata…o luna; se va bifa numai facturi ; se va bifa simplificat.Va rezulta o lista cu urmatoarele coloane:Ne intereseaza Intrare FTVA(valoarea de intrare fara tva),TVA deductibil si Total Nr Doc.IN (valoarea cu tot cu tva), deci totalurile de pe coloanele cu sume 1,4 si 5.La sfarsit totalizarea dupa cum se vede este pe fiecare procent de tva in parte.
Aceste sume vor fi comparate cu cele din jurnalul de cumparari. Se stie ca nir-urile de servicii deobicei se introduce prin contabilitate direct, motiv pentru care ele apar in jurnal dar nu apar in centralizatorul de nir-uri din gestiune. Din acest motiv jurnalul de cumparari trebuie filtrate astfel incat sa contina numai nir-urile venite din gestiune(se va bifa: Numai facturi venite din modulul de gestiune) si deasemenea trebuie rulat pe aceiasi perioada ca centralizatorul.Sumele din jurnal ar trebui sa fie egale cu cele din centarlizator pe fiecare din procente astfel
Baza de impoz (jurnal)=Intrare FTVA(centarlizator)Valoare TVA(jurnal)=Tva deductibil(centralizator)
… …Verificare jurnal vanzari (asemanator cu cel de cumparari)
Se va verifica centralizatorul de facturi din gestiune cu jurnalul de vanzari din contabilitate.

Centralizatorul de facturi din gestiune se gaseste in meniu la Gestiune>Liste>Facturi>Centralizatoare FACTURI. Se va bifa data si se va scrie perioada dorita pentru a fi analizata…o luna; se va bifa Arata facturi (inclusive facturi din avize) ; se va bifa simplificat.Va rezulta o lista in care interesez pentru comparative vor prezenta coloanele:Intrare FTVA,Adaos commercial,Discount,Tva disc.Totalizarile la sfarsit sunt facute pe fiecare procent de tva in parte.
Jurnalul de vanzari se va rula pe aceiasi perioada si cu bifa Numai facturi venite din modulul de gestiune.
Ar trebui sa fie urmatoarele egalitati:
Intrare FTVA(centraliz.)+Adaos commercial(centraliz.)-Discount(centraliz)= Baza de impozitare(jurnal coloana de tva corespunzatoare)
TVA neexigibil(centraliz.)-TVA disc.(centraliz.)= Valoare TVA (jurnal)Cu urmatorul capatat de tabel2. Verificare venituri

Pt. verificarea inregistrarii veniturilor practice se verifica daca toate facturile realizate prin modulul de gestiune s-au inregistrat complet in contabilitate cu valoarea venitului. Se va folosi lista Verificare Contabilitate-Gestiune care se afla in meniu la Gestiune>Liste>Verificari>Verificare Conta-Gestiune:Se completeaza perioada pe care se doreste analiza, si in stanga venituri si daca e bifat Numai cu diferente vor fi afisate numai documentele cu diferente intre valoarea venitului contabilitate si gestiune.Nota: Lista calculeaza diferentele relative la schema de contare actuala.3. Verificarea contului de marfa

Pentru verificarea contului de marfa se poate proceda la verificarea soldului contului respective din contabilitate cu suma stocurilor gestiunilor care ar trebui sa se conteze pe acel cont de marfa.

Pentru a simplifica aceasta procedura s-a realizat o macheta care culege din contabilitate rulajul debitor,rulajul creditor si soldul contului pentru fiecare zi a perioadei analizate, iar din modulul de gestiune Intrarile din nir-uri, miscari intre gestiuni, stornari de nir-uri si iesirile din bonuri de consum,facturi de vanzare, stornari de bonuri si facturi,miscari intre gestiuni si orice iesire de marfa din gestiunile in combinatie cu tipurile materiale si procentele de tva care au setat ca cont de marfa contul analizat.
Aceasta macheta se gaseste in program in meniu in Contabilitate>Nomenclatoare>Verificare TransferuriTrebuie specificata perioada si contul care se doreste analizat. Contul poate fi specificat pana la nivel de analitic sau numai partea de sintetic. In cazul in care este specificat sinteticul macheta va calcula totul din conta pentru sintetic prin insumarea analiticelor si din gestiune va lua tot ce ar trebui sa se transfere pe conturi care au acel sintetic. Dupa ce se da calculeaza in tabelul din dreapata sus vor fi afisate combinatiile de gestiuni,tipuri materiale si procente de tva care in schema curenta de contare ar trebui sa se conteze pe contul selectat.Dupa rulare in tabelul de jos se pot vedea usor zilele in care intervin diferente. Daca apare aceiasi diferenta de la o zi la alta insemana ca acea diferenta a fost generata de o zi perecedenta si in zilele respective doar se repoarteaza de la o zi la alta. Trebuiesc gasite zilele in care coloana de diferenta se modifica. In mod normal rulajul debitor ar trebui sa fie egal cu intarile din gestiune (Sto.intrari), iar rulajul creditor cu iesirile din gestiune (Sto. iesiri). Daca aceste doua componente sunt egale implicit si Soldul contului este egal cu stocul. Totusi iesirile prin avize au o colona separata.
Stocul final este calculat ca stocul in ziua precedenta plus intrari si minus iesiri.
Stoc cu KsiI este stocul calculate tinand seama de inventare si corectii. Se stie ca inventarele si corectiile reseteaza stocul la sfarsitul zilei la care sunt facute si orice calcul de stoc ulterior va tine cont de ele ca de un stoc initial la inceputul zilei urmatoare la care se adauga intrarile si iesirile ulterioare. Cand se salveaza(transfera) un inventar sau o corectie in gestiune se genereaza intrari si/sau iesiri astfel incat stocul sa fie adus la valorile din inventarul sau corectia respectiva.

Nota: Daca dupa ce s-a transferat un inventar sau o corectie se intervine la o data mai mica decat data acestuia, aceste intari si iesiri generate de inventar/corectie nu mai sunt corecte deoarece au avut in vedere un stoc scriptic care dupa interventie in urma nu mai este valabil. In aceasta situatie se va vedea aici ca Stoc. Final difera de Stoc.cu.KsiI. Pentru a regla ar trebui intrat pe inventar sau corectie pentru a se recalcula scripticul si retransferat.

Cel mai adesea diferentele apar din cauza ca se opereaza si direct pe contabilitate cu acest cont si aceste operatii nu se regasesc si-n gestiune. Pentru a gasi aceste operatii se poate rula fisa anuala sintetica sau analitica(in functie de verificare pe sintetic sau analitic) sip e fisa bifat Miscari introduse prin, iar pe butonul cu 3 puncte selectat General si Mak.ded (adica numai operatiunile introduce prin conturi pereche, cont fixat si machete dedicate)Pe perioadele in care se constata ca apar diferente noi, adica se schimba valorile de pe coloana de diferente se poate consulta lista Verificare Conta-Gestiune din modulul de gestiune pentru a afla concret care sunt documentele care au generat aceste diferente.

Nota:Atat macheta perezentata anterior cat si lista din modul de gestiune fac verificarile avand ca schema de contare shema curenta. Daca se verifica pe o perioada in care schema de contare era alta diferentele semnalate pot sa nu fie reale si sa fie datorate faptului ca acum contarea corecta este conform schemei actuale de contare.

Lista de verificare din modulul de gestiune este aceeisi cu care se poate verifica si venitul dar in stanga se va alege contul de marfa.
Gestiune>Liste>Verificari>Verificare Conta-GestiuneRecomandare: Recomandam ca verificarea jurnalelor macar cu centarlizatoarele si a tranferarii venitului din gestiune si verificarea contului de marfa sa se faca lunar inainte de inchideri pentru a se putea retransfera din gestiune in contabilitate sau pentru corectarea situatiilor neprevazute. Pentru detectarea situatiilor in care nu sunt conturi stabilite pentru anumite gestiuni sau tipuri materiale trebuie rulata lista de Verificare Conta-Gestiune din modulul de gestiune.
Optiunea "Simplificat" daca se bifeaza va afisa datele aferente fiecarui nir pe un singur rand.