Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Configurare mijloace fixe

Pentru o folosire corecta a modulului Mijloace fixe o prima operatie este stabilirea setarilor, operatie ce se realizeaza prin selectarea ferestrei Mijloace Fixe-Configurare. Prin alegerea acestei optiuni se va deschide o fereastra cu urmatoarele optiuni :
   • optiunea Lucrez cu surse de finantare.Se va bifa doar de catre societatile bugetare care folosesc mai multe surse pentru achizitia mijloacelor fixe si care doresc sa tina o evidenta a acestora pe sursele de finantare. In momentul bifarii acestei casete in dreptul casetei va apare butonul Definire surse, prin apasarea caruia se deschide ferestra pentru definirea diferitelor surse : se apasa Adaugare, se inregistreaza sursa, apoi Confirm si Inchide
  • Contari cumulate pe note contabile - nebifate notele contabile se vor face pe fiecare mijloc fix in parte, bifarea acesteia va face sa cumuleze sumele pe mijloacele fixe care au aceeasi contare (pe grupe);


  • optiunea Grad utilizare mijloace fixe.Se va completa cu 100 daca mijloacele fixe sunt folosite integral, in caz contrar se completeaza cu procentul corespunzator. In functie de acest procent se va calcula si amortizarea lunara a mijloacelor fixe.