Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Inregistrarea unui mijloc fix. Miscari

     In aceasta macheta se opereaza toate operatiile care afecteaza mijloacele fixe, si anume adaugare, modificare, scoatere sau reevaluare. Pentru operare se utilizeaza butoanele din partea stanga jos a machetei, si anume:

 • Adauga - pentru adaugarea unui mijloc fix nou;
 • Modifica - pentru modificarea unui mijloc fix existent, sau pentru operarea de reevaluari de mijloace fixe. In cazul reevaluarii, se va introduce in campul Valoare inregistrare valoarea reevaluata, programul reevaluand valoarea amortizarii lunare si se completeaza numarul documentului pe baza caruia se inregistreaza reevaluarea si se introduc optional si explicatii. Daca se doreste ca diferenta intre amortizarea veche si cea noua sa se conteze separat se va bifa Salveaza si conteaza, iar daca se doreste sa se duca pe aceleasi contari ca si amortizarea normala a mijlocului fix se va lasa nebifat. La data se introduce data la care se opereaza modificarea;
 • Scoate - pentru scoaterea din gestiune a unui mijloc fix prin vanzare/casare. Apasarea butonului va afisa confirmarea: iar daca se va raspunde cu DA se va activa in partea de jos a machetei zona in care se va introduce numarul documentului justificativ de scoatere (proces verbal, factura); Daca se doreste recuperarea unui mijloc fix operat ca fiind casat, acesta se poate regasi la Mijloace fixe > Stergere intrari/modificari/iesiri) de unde cand se sterge, mijlocul fix va reveni in macheta Miscari (cea de fata);
 • Sterge - pentru stergerea permanenta a mijlocului fix introdus;
 • Amortizare - in partea de sus a machetei se utilizeaza pentru inregistrarea la un mijloc fix a unei amortizari fiscale, in cazul in care se amortizeaza mijlocul fix intr-o perioada mai mica decat cea permisa de lege, luna de luna replicandu-se aceasta amortizare si putandu-se lista situatia aferenta mijlocului fix respectiv. La apasarea butonului se va deschide fereastra Amortizare fiscale de unde utilizatorul introduce decat prima luna, din butonul Adauga luna de luna replicandu-se aceasta inregistrare pana la sfarsitul perioadei de amortizare, putandu-se tot de aici lista si situatia pe o anumita perioada raport care va contine amortizarea calculata, transferata in contabilitate si cea fiscala;

 

     

Adaugare

- pentru adaugarea unui mijloc fix nou se pot completa urmatoarele:

 • Nr. inventar se itereaza automat sau poate fi introdus orice alt numar sau sir de caractere cu conditia sa nu existe deja inregistrat;
 • Cod. clas - permite selectarea codului de clasificare a mijlocului fix conform legilor in vigoare. Se apasa butonul care va deschide fereastra Clasificare mijloace fixe:       Dupa identificarea clasificarii care se va alege pentru mijlocul fix nou introdus se va afisa in partea de jos, durata minima si maxima conform nomenclatorului din lege, in care va trebui amortizat respectivul mijloc fix. La apasarea butonului Iesire - programul va completa clasificarea selectata de utilizator in macheta principala si va completa completa campul Durata (in luni) cu valoarea medie in luni dintre durata minima si maxima din nomenclator. In cazul in care se doreste adaugarea unui nou cod de clasificatie, de ex. Cap 4 Imobilizari necorporale, in fereastra Clasificare mijloace fixe se utilizeaza butonul Editeaza de unde se vor putea adauga, modifica sau sterge capitolele definite implicit:  Pentru adaugarea unei clasificatii se va apasa butonul Adauga si apoi se completeaza:
  • Cod - se completeaza cu codul de clasificate, in exemplul nostru petru adaugarea capitolului imobilizari necorporale, se introduce codul de clasificatie "4.";
  • Durata normala de functionare ca interval minim si maxim (in ani);
  • Descriere - numele capitolului, in exemplul nostru "IMOBILIZARI NECORPORALE";
 • Durata (in luni) - la selectarea unei clasificatii de mijloc fix, se va completa durata medie in luni (media intre durata normala de functionare minima si maxima), dar se poate modifica de utilizator cu numarul de luni de amortizare dorit;
 • Denumirea - numele mijlocului fix, asa cum se doreste sa se regaseasca in lista;
 • Gestiunea - permite impartirea mijloacelor fixe in gestiuni, aceasta se poate crea chiar la inregistrarea mijlocului fix prin apasarea butonului si definirea gestiunilor. Pentru mod de operare in nomenclator vezi Mijloace fixe > Nomenclatoare > Nomenclator gestiuni;
 • Tip amort. se selecteaza din lista apasand sageata si alegand din variantele disponibile: lineara, degresiva sau accelerata. Nomenclatorul tipurilor de amortizare se poate accesa de pe butonul . Pentru mod de operare vezi Mijloace fixe > Nomenclatoare > Tipuri amortizare;
 • Localizare - camp suplimentar care se poate completa cu localizarea mijlocului fix si care poate aparea in liste, pentru definirea acestora se poate utiliza butonul (pentru definirea continutului listei vezi Mijloace fixe > Nomenclatoare > Loc existenta);
 • Detinator - permite inregistrarea persoanei care detine mijlocul fix aflat in folosinta. Pentru definirea persoanelor se foloseste butonul , dupa care se selecteaza din lista respectiva persoana (pentru mod de operare vezi Mijloace fixe > Nomenclatoare > Oameni detinatori);
 • Activitate - permite selectarea unui centru de cost, in cazul in care se utilizeaza aceast mod de lucru, pentru fiecare mijloc fix care are selectata o activitate (centru de cost) nota contabila aferenta respectivului mijloc fix se va transfera in contabilitate pe centrul de cost selectat aici (vezi Conta generala > Configurare > Parametri societate);
 • De natura obiectelor de inventar - se bifeaza de catre utilizatorii care doresc amortizarea materialelor de natura obiectelor de inventar pe o anumita perioada, dar pentru separarea in balanta mijloacelor fixe si alte liste, se bifeaza cele care sunt de natura obiectelor de inventar;
 • Mijloc fix pastrat in conservare - se bifeaza in cazul mijloacelor fixe, care, la un moment dat in parcursul vietii utile, nu se mai utilizeaza si se hotaraste conservarea acestuia pana in momentul in care acesta va reintra in productie, caz in care daca se bifeaza aceasta optiune nu se va mai calcula amortizare pana in momentul in care hotaraste utilizatorul si mijlocul fix reintra in productie;
 • Mijloc fix amortizat complet la data - se utilizeaza la initializarea mijloacelor fixe inregistrate si amortizate inaintea momentului utilizarii Trendix, pentru stabilirea, pentru mijloacele fixe amortizate complet, data la care acestea s-au amortizat;
 • Data intrarii - daca mijlocul fix este intrat in luna in care se opereaza se completeaza ziua in care mijlocul fix a intrat in gestiune (data facturii);
 • Data actualizarii - pentru un mijloc fix nou intrat in luna curenta, data actualizarii nu se modifica (din aceasta data conteaza decat luna), aceasta fiind luna anterioara lunii in care se va incepe calculul amortizarii. In cazul in care se initializeaza un mijloc fix intrat anterior si amortizat o parte, luna actualizarii se completeaza cu luna anterioara lunii din care se incepe amortizarea mijlocului fix (de ex. daca luna curenta este noiembrie 2009 si se doreste prima luna de calcul sa fie noiembrie data actualizarii se va completa 01.10.2009);
 • Data amortizarii - functie de data intrarii si de durata de amortizare se va completa cu data la care mijlocul fix se amortizeaza complet;
 • Valoarea inregistrare - se completeaza cu valoarea de intrare (achizitie) a mijlocului fix;
 • Valoarea amortizata - se completeaza numai in cazul in care se initializeaza un mijloc fix care a intrat anterior in unitate si a fost amortizat o parte, caz in care se completeaza cu valoare amortizarii inregistrate pana la data in care se initializeaza mijlocul fix in Trendix;
 • Amortizarea lunara - se calculeaza automat functie de datele introduse anterior, dar se poate modifica de utilizator;
 • Nr. doc. si Explicatii - se va specifica nr. documentului de intrare (ex: factura) si, dupa caz, informatii suplimentare.

Dupa inregistrarea tuturor acestor date se apasa Salveaza si mijlocul fix este adaugat in lista.

 

Se poate cauta un mijloc fix in partea dreapta a machetei atat dupa nr. de inventar cat si dupa denumire.