Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Registrul numerelor de inventar

     Raportul se utilizeaza pentru generarea registrului numerelor de inventar aferente mijloacelor fixe, detaliat sau simplificat si grupate dupa criteriul selectat de utilizator. Pentru configurarea raportului se utilizeaza urmatoarele optiuni:


 

  • Luna listare - permite selectarea lunii din lista disponibila pentru care se va genera raportul;
  • Gestiunea - selectarea unei gestiuni din lista disponibila va filtra mijloacele fixe incluse in raport la cele care apartin gestiunii selectate;
  • Gestionar/Responsabil - permite selectarea unui Gestionar/Responsabil care va filtra mijloacele fixe la cele la care au fost selectate detinatorul din lista (vezi Mijloace fixe > Miscari > Detinator);
  • Grupare dupa - permite utilizatorului selectarea modului in care vor fi grupate mijloacele fixe in raport, pe unul din criteriile: Tip imobilizare - Mijloace fixe (cod de clasificare 1,2 sau 3), imobilizari necorporale (cod clasificare altele decat 1,2 sau 3) sau obiecte de inventar (la care a fost bifata optiunea De natura obiectelor de inventar - vezi Mijloace fixe > Miscari), Loc folosinta - grupate dupa localizarea selectata in Miscari, Gestiune - grupate dupa gestiunea mijlocelor fixe, Grupa MF - grupa din codul clasificarii (1, 2, 3 sau altele), Responsabil - grupare dupa Detinator, Subunitate (activa doar daca societatea este configurata pe subunitati) - grupate dupa subunitatea de care apartin;
  • Toate - permite filtrarea mijloacelor fixe din raport doar la cele publice sau doar la cele private prin selectarea uneia din optiunile MF private sau MF publice (doar pentru modul de lucru in care se folosea aceasta departajare), altfel, pentru datele curente toate sunt incadrate la MF private;
  • Sintetizat - implicit se genereaza raportul doar cu date privind valoarea contabila si amortizarea inclusa in luna, optional se poate selecta Detaliat - care adauga coloane si cu alte detalii (durata functionarii, durata ramasa, data punerii in functiune, etc.). In modul detaliat exista optiunea listarii raportului in format A3, prin bifarea optiunii care apare la selectarea modului Detaliat;