Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Centralizator bonuri de transfer

     Raportul se utilizeaza pentru centralizarea bonurilor de transfer intre gestiuni sau intre subunitati a mijloacelor fixe. Pentru configurarea raportului se utilizeaza urmatoarele optiuni:


 

  • Luna disponibila pentru listare - permite selectarea uneia dintre lunile pe care exista inregistrari in modulul de mijloace fixe;
  • Gestiune intrare si Gestiune iesire - permite filtrarea bonurilor de transfer care se centralizeaza in raport dupa gestiunile de intrare respectiv de iesire selectate de utilizator pe bonul de transfer. Pentru filtrarea datelor pe oricare dintre cele doua criterii, se bifeaza optiunea dorita (gestiune intrare sau iesire) si se selecteaza din lista gestiunea pe care se vor filtra bonurile, raportul generandu-se pentru bonurile care indeplinesc conditia ca gestiunea de intrare/iesire sa fie cea selectata;
  • Sintetizat - optiune selectata implicit genereaza raportul cu date privind valorile din bonul de transfer, sau se poate selecta Detaliat care va afisa si denumirea mijlocului fix si numarul de inventar aferent acestuia;
  • Toate - optiune selectata implicit genereaza centralizatorul atat cu bonuri de transfer intre gestiuni cat si intre subunitati, sau se selecteaza Intre gestiuni pentru a include doar bonurile de transfer intre gestiuni;