Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Inventar scriptic imobilizari

     Lista se utilizeaza pentru obtinerea valorilor scriptice ale mijloacelor fixe, grupate pe gestiunile de care apartin mijloacele fixe. Lista furnizeaza date privind valoarea de inregistrare, amortizare cumulata inregistrata la zi si amortizarea lunara pe fiecare mijloc fix, in modul detaliat sau sintetizat, functie de optiunile selectate de utilizator. Pentru configurarea raportului se folosesc urmatoarele optiuni:


 

  • Luna listare - permite utilizatorului selectarea lunii la care se va lista raportul, prin selectarea uneia din lunile disponibile din lista;
  • Gestiune - selectarea unei gestiuni va filtra mijloacele fixe la cele care apartin gestiunii selectate;
  • Toate - permite filtrarea mijloacelor fixe din raport doar la cele publice sau doar la cele private prin selectarea uneia din optiunile MF private sau MF publice (doar pentru modul de lucru in care se folosea aceasta departajare), altfel, pentru datele curente toate sunt incadrate la MF private;
  • Inventar scriptic detaliat - furnizeaza datele detaliat pentru fiecare mijloc fix cu valorile de inregistrare, amortizare cumulata inregistrata la zi si amortizarea lunara, bifarea optiunii Listare A3 permite listarea pe format mare de A3 (optiune disponibila doar la inventar scriptic detaliat); optional se poate selecta Inventar scriptic sintetizat - genereaza raportul doar cu totaluri pe gestionar si grupe sau Sinteza inventar scriptic - genereaza raportul sintetizat doar cu totaluri pe locuri de folosinta si grupe in cadrul locurilor de folosinta;