Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Jurnal amortizare

     Raportul se genereaza pentru a urmari notele contabile intocmite pe o anumita luna si grupate pe criteriile selectate de utilizator. Pentru configurarea raportului se utilizeaza urmatoarele optiuni:


 

  • Luna disponibila listare - se selecteaza una din lunile disponibile pentru listare (din cele pe care s-au transferat notele contabile);
  • Amortizare - grupul permite filtrarea notelor contabile inregistrate dupa criteriul contului de amortizare, si anume: Extrabilantiere - va afisa decat notele contabile care inregistreaza amortizarea decat extrabilantier (conturi clasa 8, de obicei de natura obiectelor de inventar); Cheltuiala - filtreaza doar notele contabile inregistrate pe cont de cheltuiala. Implicit, la acest grup de optiuni este selectata optiunea Totala care afiseaza toate datele indiferent de contul utilizat pentru amortizare;
  • Defalcari pe: - permite selectarea criteriului de subtotalizare a notelor contabile, si anume: Loc de munca - afiseaza subtotal pentru inregistrarile aferente fiecarei Localizari selectate la adaugarea mijlocului fix; Gestiune - subtotaluri pe gestiuni; Persoane - subtotaluri pe Detinator; Loc chelt. - subtotaluri pe activitate;
  • Afisare - permite selectarea modului de afisare a raportului: Detaliata afiseaza toate notele contabile si cu subtotaluri dupa criteriul selectat anterior si Sintetizata - va afisa decat subtotalurile pe criteriu si totalul general;