Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Date variabile
   Dupa ce au fost inregistrati salariatii, se pot introduce datele variabile coresunzatoare fiecarui salariat. Aceste date variabile se refera la datele fiecarei luni pentru calculul salariilor (pontajul salariatilor), altele decat cele inregistrate in macheta Date personal si care de obicei se modifica de la o luna la alta.

Se selecteaza salariatul din fereastra de Date variabile, si se completeaza urmatoarele date:   - zile prezente: este implicit, dar in anumite luni cu sarbatori legale, este bine de verificat si modificat numarul de zile lucratoare din luna respectiva de lucru. Corespunde cu numarul de zile in care angajatul este prezent la lucru.

   - zile concediu de odihna: se completeaza cu numarul de zile de concediu de odihna (exprimat in zile lucratoare) in luna de calcul;

   - zile concediu medical suportat de societate: se introduce numarul de zile lucratoare de concediu medical suportate de angajator;

   - zile absente: se introduce numarul de zile lucratoare in care salariatul nu a venit la lucru

   - zile concediu medical fara sal: conform prevederilor legale.

   - ore absente : absente nemotivate exprimate in ore. In cazul in care salariatul este angajat in cursul lunii curente (din modulul salarii) pe zile absente se va completa automat numarul de zile dinaintea datei angajarii, aferente lunii in curs;

   - ore invoiri : absente motivate exprimate in ore

   - zile vacante : zile libere

   - zile concediu medical suportat de CAS: se introduce numarul de zile lucratoare de concediu medical suportate din BASS conform prevederilor legale si fie se completeaza indemnizatia corespunzatoare (in cazul in care nu exista date din urma – cel putin 6 luni cat este stagiul de cotizare sau daca aceasta suma este stabilita anterior) sau se va apasa butonul .
In acest moment apare fereastra "Calcul concediu" ce va afisa:
venitul realizat de salariat in ultimele 6 luni (anterioare lunii curente, adica, in cazul in care exista date referitoare la salariile din lunile respective, vor aparea completate casetele Luna7, Luna8,….., Luna12); lista cu modul de preluare (aici nu se va modifica fara acordul programatorului);
totalul acestor 6 luni (sub TOTAL);
procentul este prestabilit dar poate fi modificat (Proc.);
Zile sunt zilele de concediu introduse pe macheta de Date variabile;
Retrib. zilnica reprezinta retributia medie zilnica, obtinuta prin impartirea venitului total din cele 6 luni la numarul total de zile lucrate in cele 6 luni, prin inmultirea ei cu numarul de zile de concediu si aplicarii procentului se obtine indemnizatia pentru concediu (afisata sub Suma de preluat). Daca suma de preluat este corecta se va apasa butonul "Preia" (moment in care se revine automat pe macheta de Date variabile unde va apare completata indemnizatia de concediu cu suma preluata), daca suma nu e cea corecta se apasa butonul "Renunta" si se va completa manual suma corespunzatoare concediului medical (acesti pasi sunt valabili si in cazul concediului medical suportat de societate, respectiv concediu de odihna, pentru acest din urma caz se iau in calcul veniturile din ultimele 3 luni conform legislatiei in vigoare).

   Pentru concediul medical daca nu exista date pe ultimele 6 luni acestea se pot introduce din butonul , care va deschide fereastra Stagii cotizare din ultimele 12 luni. Aici se pot completa (daca acestea nu exista) baza de calcul, care se va utiliza pentru calculul automat al mediei pe ultimele 6 luni, finalizand cu completarea acesteia pe fisa de concediu medical. Pentru adaugare se utlizeaza butonul Adauga si se completeaza luna (1-12), anul, nr de zile lucratoare din luna si salariul brut aferent lunii. Pentru calculul mediei si introducerea efectiva a concediului medical se va utiliza macheta Salarii > Date personal > Concedii medicale.

   - zile concediu medical CAS neimpozabil: se introduce numarul de zile lucratoare de concediu medical neimpozabil (maternitate,sarcina) suportate din BASS conform prevederilor legale;In sectiunea variabile

   - sume brute : prime acordate salariatului exprimate in suma bruta (din acestea se retin toate contributiile si respectiv impozit)

   - sume nete : prime acordate salariatului exprimate in suma neta

Se vor completa fie DECAT sume brute fie DECAT sume nete, si nu amandoua.    - sume la pensie : se va completa cu suma platita suplimentar pentru salariat la CAS

   - diferente salarii

   - venituri impozabile : se introduc sume acordate salariatului si care se supun impozitarii

   - zile copii 2 ani: se introduc numarul de zile lucratoare din luna de lucru aferente indemnizatiei pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani, precum si suma respectiva

   - compensatii

   - ascuns : se foloseste doar pentru un mod de calcul al salariilor particularizat.

   - aici pot apare si casete suplimentare pentru valorile programabile definite la Configurare (daca este cazul) - sporuri suplimentare, care se definesc cu ajutorul personalului BlueLogic.