Pentru a accesa site-ul de prezentare folositi urmatorul link: www.trendix.ro

Program de contabilitate Trendix

Mai mult decat un program de contabilitate

Nomenclatoare

   Nomenclatoare – se pot defini:

   Locuri de munca si functii detinute: se apasa Adauga si se introduc locurile de munca si tipurile de functii, pentru a fi ulterior folosite la machetele de personal. Daca acestea nu sunt definite in nomenclatoare, se pot introduce direct din machetele de personal, la introducerea datelor unui nou angajat (vezi macheta Nomenclator din SALARII/Macheta date/Date Personal casetele Locuri de munca si Functii)   Tipuri de retineri si avansuri: se definesc tipurile de retineri/avansuri si contarile aferente (vezi macheta Nomenclator din SALARII/Macheta date/Retineri/Macheta Salarii-retineri/caseta Tip retinere sau Nomenclator din SALARII/Macheta date/Avansuri/Macheta Salarii-avansuri/caseta Tip avans)   Fel angajare si program de lucru: se definesc tipurile de angajari si normele de lucru (timp partial, normal) (vezi macheta Forme de angajare din SALARII/Machete date/Date Personal/casetele Fel angajare si Program (ore/zi));

   Tipuri concedii medicale: nu se va utiliza momentan ;

   Coeficientii de invaliditate si intretinere: se pot adauga sau modifica in functie de evolutiile legislative in acest domeniu (vezi macheta Modificare coeficienti din SALARII/Machete date/Deduceri/Salarii deduceri/caseta Calitate sau Invaliditate);
 

   Impozitar lunar si anual:
grila de impozitare a veniturilor – prezentata in macheta "Impozitar" permite introducerea a doua tipuri de impozitare si anume: un impozitar lunar si altul anual.

   Impozitar lunar- se acceseaza din modulul SALARII, submeniul Nomenclatoare/Impozitar lunar si anual, prin apasarea barei "Lunar". Prin apasarea butoanelor din dreapta machetei, se pot introduce, modifica sau sterge procentele de impozit lunare. Dupa efectuarea operatiunilor mentionate, se iese din macheta cu ajutorul butonului "Iesire".


   Impozitar anual- se acceseaza din modulul SALARII, submeniul Nomenclatoare/Impozitar si anual, prin apasarea barei "Anual". Prin apasarea butoanelor din dreapta machetei, se pot introduce, modifica sau sterge procentele de impozit anuale. Dupa efectuarea operatiunilor mentionate, se iese din macheta cu ajutorul butonului "Iesire". Impozitarul anual este folosit pentru globalizarea de la sfarsit de an a veniturilor, necesara elaborarii fiselor fiscale FF1 si FF2.

   Date OP plata contributii:
Din modulul SALARII din Nomenclatoare/Date OP contributii, se intra in fereastra "Nomenclator beneficiari OP", unde in campurile active se completeaza datele necesare pentru completarea ordinelor de plata catre bugetul de stat consolidat, si anume:

   Beneficiar: beneficiarul sumei de plata
   Cod iban: se completeaza codul IBAN al beneficiarului contributiei
   Codul BIC al bancii beneficiare
   Filiala: filiala bancii beneficiarului contributiei
   Numarul de evidenta al platii
   Contributia
   Procentul

Se pot modifica sau sterge datele introduse cu ajutorul butoanelor "Modifica" si respectiv "Sterge".

Dupa completare se salveaza datele introduse prin apasarea butonului "Salveaza" sau se abandoneaza operatiunea prin apasarea butonului "Renunta".


   Fonduri Salarii:


Contine notele contabile si modul de calcul a contributiilor suportate de catre angajator.

   Desi nomenclatorul de contributii este configurat la instalarea aplicatiei, il vom prezenta in cateva cuvinte pentru a va ajuta sa intelegeti modul sau de functionare si sa puteti interveni in configurare in cazul in care apar modificari de legislatie care impun acest lucru.

   Se selecteaza din meniul principal SALARII, submeniul Nomenclatoare/Fonduri salarii, apoi oricare din contributiile preconfigurate. Prin pozitionarea pe o contributie se afiseaza datele de identificare ale acesteia in campurile din partea inferioara a ferestrei "Fonduri salarii", iar prin apasarea butonului "Modificare", se pot modifica oricare din campurile devenite active si anume: tip fond corelat cu campul Denumire fond, prescurtare, procent, cont debit si cont credit (contarile pentru inregistrarea notelor contabile ce apartin modulului de SALARII), fel angajare, relatie de calcul (se recomanda ca in acest camp sa nu se intervina fara acordul programatorului). Aceste contari vor fi afisate in centralizatorul de pe statul de salarii si vor fi transferate in CONTABILITATE, cu valorile aferente calculului salarial efectuat in luna respectiva.

   Daca se doreste adaugarea unei contributii sau a unui fond referitor la salarii, se apasa butonul "Adaugare", apoi se completeaza campurile devenite active, pentru relatia de calcul luandu-se legatura cu programatorul.

Prin apasarea butonului "Stergere" se elimina din nomenclator contributia selectatata si care se doreste a fi eliminata.

Se paraseste macheta prin apasarea butonului "Iesire"

ATENTIE!!! Formulele de calcul a contributiilor se modifica doar cu ajutorul personalului BlueLogic, modificarea neautorizata putand face sa nu mai functioneze calcul salarii.     TRANZIT SALARII
Contine notele contabile si modul de calcul a fiecarei contributii retinuta din partea angajatilor (asigurati). Macheta este similara cu cea de Fonduri salarii.   EDITARE MOD DE CALCUL SALARII
Aceasta optiune este administrata de catre programatorii din echipa BlueLogic. Modificarea neautorizata in aceasta optiune poate duce la nefunctionarea calcului de salarii sau a calcului eronat al acestuia.